Les condensacions a les vivendes

Salva Calvo. Arquitecte Tècnic Col·legiat

Ens trobem davant una de les patologies o problemes més comuns que es produeixen a vivendes ja realitzades. No és una patologia greu, però si és una patologia molt complicada d’eliminar.

Aleshores, que és la condensació? Doncs, la condensació és el canvi d’estat de l’aigua que es troba en estat gaseós a estat líquid. Aquest és el procés invers a la vaporització, generalment els factors que condueixen al canvi d’estat de l’element gaseós és la presió i la temperatura.

Com podem veure, aquesta seria una definició molt generalitzada. Respecte a la part que ens interesa, les humitats per condensació a les vivendes, venen produides pel vapor d’aigua generat dins la mateixa per feines realitzades dins, com: planxar, cuinar, llavar la roba, duxar-se, calor humà… o possiblement el més important, la utilització d’instal·lacions tèrmiques com radiadors, aire-acondicionat amb bomba de calor, estufes, sol radiant,… tot açò unit amb un aïllament insuficient de l’habitatge i una falta de ventilació d’aquesta, pot originar aquest tipus de condensacions.

Aquestes condensacions es produeixen quan aquest vapor format a la vivenda entra en contacte amb una superfície parets o sostres amb una temperatura inferior a la temperatura de canvi d’estat d’aquest material (temperatura de rocio). La temperatura de rosada amb una humitat de 75% són uns 14ºC. Aleshores per garantir que no hi es produisca aquesta patologia deuríem tenir la vivenda les façanes i sostres amb una temperatura superior als 14ºC. Com podem veure, les condensacions van de la mà del fred a l’exterior i calor a l’interior, per açò se solen produir a l’hivern.

Aquesta patologia es produïx per falta d’aïllament tèrmic a la coberta o façana, que fa que aquest element estiga fred i facilita que el vapor d’aigua l’entrar en contacte amb aquestes superfícies gelades canvie d’estat. Per exemple, a l’hivern quan estem dins d’un cotxe durant uns minuts els vidres s’empanyen i al poc de temps comencen a caure gotes d’aigua. Açò succeïx al tenir fred fora, calor dins del vehicle i el vidre gelat.

Cal puntualitzar, que aquestes deficiències de l’aïllament s’agreugen amb la falta de ventilació a les vivendes per part de les persones que les habiten, que evita que s’acumule vapor d’aigua.

Segons el lloc on es produeix la patologia, així com de les causes, podem diferenciar dos tipus de condensacions.
• Condensació superficial interior: Aquest tipus de condensacions són aquelles que es produeixen en la cara interior de les façanes o sostres, al ser la temperatura superficial d’aquest element, inferior a la temperatura de rosada(rocio).

• Condensació intersticial: És quan el fenomen físic es produeix en algun punt de l’interior del tancament o sostre. En resum, el vapor d’aigua produït en la vivenda condensa dins del sostre o façana al tenir aquest element constructiu una temperatura inferior al de la rosada en alguna part de les fulles interiors. Cal dir, que aquest tipus de condensació pot aparèixer simultàniament amb la superficial.

Moltes vegades podem confondre aquesta patologia amb altres tipus , cal dir que per saber quin tipus d’humitat tenim a la nostra casa, deuríem demanar l’opinió d’un tècnic qualificat com un Arquitecte o Arquitecte Tècnic, al ser aquests el més entesos a la matèria, però hi ha una situació inconfusible que ens mostrarà clarament l’existència de condensacions. Aquesta és quan es produeix a la superfície interior, tant siga el sostre o la façana, un goteig que no dona lloc a dubtes, sent aquesta zona totalment impermeable.

Aleshores, que cal fer per a no tenir condensacions? Doncs, com a mínim:
A) Obrir les finestres tots els dies uns 10min, d’aquesta manera reduirem el vapor d’aigua a la vivenda i reduirem la humitat relativa que aquesta puga tenir i així augmentar la temperatura de rosada.
Aquest detall pareix una tonteria, però molt dels problemes actuals als habitatges es produeixen a l’utilitzar-se aquests sols per dormir a l’estar tot el dia fora de casa. Açò fa que no es ventilen el suficient.
Deguem pensar que cada vegada fem façanes, sostres i finestres de més qualitat i amb més estanqüeitat. Açò impedeix la transpiració de l’edifici.
B) Millorar o rehabilitar l’aïllant dels sostres i façanes. Aquest és el gran problema, ja que moltes vivendes no tenen l’aïllament suficient per falta del mateix, mala col·locació o per embelliment.
C) Millorar la qualitat de les finestres.

Com a opinió personal, estem davant d’una de les patologies que més denuncies plena els nostres jutjats. Per aquesta raó, les nostres institucions han pres una mesura un poc polèmica amb un canvi de normativa al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), on s’obliga a realitzar una ventilació constant dins de la vivenda amb aire provinent de l’exterior.

Per finalitzar informar-vos que estem davant d’un terme un poc complicat d’entendre i espere de bon gust haga sigut d’una mínima utilitat aquest article, encara que siga sols per a que no vos vinga de nou el significat d’aquesta paraula.