L’assemblea general de Caixa Ontinyent aprova els comptes del 2011

També ha donat llum verda al pressupost d’obra social per a este exercici

Caixa Ontinyent va celebrar ahir l’ Assemblea General Ordinària, amb assistència de 68 dels 72 membres que la conformen, és a dir, el 94,44% dels seus consellers generals.

L’Assemblea ha aprovat els comptes i l’obra social realitzada en 2011, així com la distribució de beneficis, que permetrà mantindre un alt nivell de capital i el programa d’obra social.

Respecte als comptes, els resultats de 2011 abans de dotacions es xifren en 6,8 milions d’euros, dels que es destinen 5,7 milions a provisions per tal de complir el pla de l’entitat per a complir les normes sobre sanejament del sector financer. Així, després del pagament d’impostos, el benefici net queda finalment en 970.000 euros, i el core capital en el 10,39%.

Marxa de l’exercici 2012

El President de Caixa Ontinyent, Rafael Soriano, també ha presentat a l’Assemblea General un balanç de la gestió en estos primers mesos d’enguany, assenyalant que 2012 serà un exercici per a equilibrar balanços, realitzar sanejaments i gestionar la morositat i la cartera immobiliària.

A 31 de maig, el volum de negoci se situa en 1.775 milions d’euros, amb increment del 2,58% respecte a 31-12-2011, la morositat se situa en el 6,08%, amb cobertura del 73,75%, i el benefici abans de dotacions i sanejaments és de 3,8 milions d’euros, un 27,16% superior al mateix període de 2011, dels que 3,2 milions d’euros es destinaran al compliment del pla de mesures adoptat com a conseqüència de la nova legislació sobre sanejament d’actius immobiliaris. Xifres que, segons Rafael Soriano, responen a les previsions i milloren notablement la mitjana del sector.

Es manté l’estatus jurídic de caixa d’estalvis amb activitat financera

L’Assemblea General també ha aprovat la modificació parcial dels estatuts i del reglament electoral, per tal d’adaptar-los a la Llei del Govern Valencià 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, gestió administrativa i financera, i d’organització, i per a incorporar normes de bon govern. En síntesi, estes modificacions suposen:

-Limitar l’import màxim de les dietes percebudes pels membres dels òrgans de govern.

-Suprimir la limitació de períodes de mandat en els òrgans de govern.

-Establir el principi de proporcionalitat política en la designació de consellers generals representants de la Generalitat Valenciana i de les corporacions municipals.

-Incorporar normes de transparència quant a política retributiva de consellers i directius.

-Encarregar a la Comissió Electoral la comprovació i resolució sobre compliment de requisits per part dels candidats a formar part del Consell d’Administració o de la Comissió de Control.

Cal recordar que l’Assemblea General va aprovar, en el passat mes de desembre, el manteniment de l’estatus de caixa d’estalvis sense capital privat, no transvasar la seua activitat a cap banc, i reduir al mínim el nombre de membres de cada òrgan de govern. Així, l’Assemblea General passarà de 72 a 51 membres, el Consell d’Administració de 14 a 10 membres, i la Comissió de Control de 8 a 5 membres.