L’Ajuntament estalvia prop de 23.000 euros en la cavalcada de Reis

Quasi la meitat de l’estalvi es produeix com a conseqüència del canvi del Camp Murta al Mercat mentre que les hores extres es redueixen a la tercera part

Xàtiva, 31 de març de 2016.- El regidor de Falles i Festes de l’Ajuntament de Xàtiva, Pedro Albavero ha informat de la liquidació de les despeses de l’organització de la cavalcada de reis de 2016. Segons el document elaborat per la regidoria, la relació de despeses de l’acte s’ha tancat per un import total de 80.632,20 euros, el que suposa un estalvi de 22.884,91 euros respecte a l’any anterior. En percentatge, l’estalvi arriba al 22%.

Segons Aldavero, “la política de control en la despesa és una constant en l’acció de l’equip de govern. Els estalvis que van generant-se en diferents actuacions, com ara la cavalcada, la Fira d’Agost o el Festival Internacional Nits al Castell permeten obtenir recursos per a destinar-los a inversions necessàries que d’altra manera serien difícilment assumibles en un context d’endeutament com el que afecta als comptes municipals”.

En el cas de la cavalcada, destaca l’estalvi generat directament per la decisió de canviar de lloc l’acte. De passar del Camp Murta a la plaça del Mercat, l’Ajuntament s’estalvia 10.007,56 euros. Un altre exemple el trobem en el mitjà de transport escollit per a la desfilada de SSMM el Reis d’Orient. D’anar en dromedari (12.100 euros en 2015) han passat a desfilar a cavall (1.633,50 euros). Altres 10.000 euros d’estalvi.

El canvi en l’organització de l’acte ha comportat un decrement en la despesa d’hores extres del personal municipal. En concret, de 4.353,73 euros en 2015 s’ha passat a 1.616,27 euros en 2016, més de 2.700 euros d’estalvi per a les arques municipals.

Les variacions a la baixa en distintes partides de despesa de la cavalcada ha permés poder dedicar més diners a la compra de llepolies per a repartir-les entre els xiquets, concretament un 37% més.

També és cert que la nova configuració de l’acte ha generat despeses que no s’havien produït l’any anterior, com ara el cost de la retransmissió per al seguiment de l’arribada dels reis per part del públic congregat a la plaça del Mercat (4.385,75 euros) o el cost de les fotografies que els més menuts es feren amb els reis mags (3.472,70 euros).