La Universitat de Pares de Bocairent compta amb un nou espai a la Biblioteca Pública

mail-51
La regidoria de cultura convoca el primer concurs de cal·ligrames

Tota la bibliografia de l’Agència de Lectura de Bocairent sobre com educar els fills acaba de ser recopilada i ampliada en una sala especialment habilitada per a concentrar tots els volums d’interès per als pares i mares participants en la Universitat de Pares. Aquesta és una prova més “de la coordinació entre les diferents institucions culturals i educatives de la localitat per unir esforços que redunden en el beneficis dels ciutadans”, segons Noèlia Vañó, regidora de cultura, que també destaca la bona acollida d’aquest nou servei entre tots els usuaris de la biblioteca municipal.
Igualment, els fons d’obres “ha estat incrementat tant en el nombre d’autors com en els temes per aprofundir en els assumptes més actuals i de major demanda” tal com ressalta la bibliotecària Pepa Doménech. Per la seua banda, Óscar González, director del projecte educatiu, incideix en l’objectiu d’aquesta iniciativa: el foment de la lectura entre els progenitors per a que donen exemple als seus descendents ja que “s’educa més actuant que amb les paraules”.
Concurs de cal·ligrames
La promoció de la biblioteca pública i de l’hàbit lector també han portat a la regidoria de cultura a convocar el primer concurs de cal·ligrames amb motiu de la celebració dels dies del llibre i del llibre infantil el pròxim mes. Així, fins el dia 3 tots els interessats podran presentar els seus treballs segons la modalitat a la que pertanyen (educació primària, secundària i batxillerat, i adults).
Tots els participants rebran un obsequi mentre que el guanyador de cada categoria rebrà un val de 70 € a bescanviar per obres literàries. El veredicte del jurat, que serà elegit el pròxim dilluns pel Consell Municipal de Cultura, es coneixerà el pròxim 25 d’abril en el marc de la Fira del Llibre.

La Universidad de Padres de Bocairent cuenta con un nuevo espacio en la Biblioteca Pública
La concejalía de cultura convoca el primer concurso de caligramas
Toda la bibliografía de la Agencia de Lectura de Bocairent sobre cómo educar a los hijos acaba de ser recopilada y ampliada en una sala especialmente habilitada para concentrar todos los volúmenes de interés para los padres y madres participantes en la Universidad de Padres. Esta es una prueba más “de la coordinación entre las diferentes instituciones culturales y educativas de la localidad para aunar esfuerzos que redunden en el beneficio de los ciudadanos”, según Noelia Vañó, concejala de cultura, que también destaca la buena acogida de este nuevo servicio entre todos los usuarios de la biblioteca municipal.
Igualmente, el fondo de obras “se ha visto incrementado tanto en el número de autores como en los temas para profundizar en los asuntos más actuales y de mayor demanda” como resalta la bibliotecaria Pepa Doménech. Por su parte, Óscar González, director del proyecto educativo, incide en el objetivo de esta iniciativa: fomentar la lectura entre los progenitores para que den ejemplo a sus descendientes porque “se educa más actuando que con las palabras”.
Concurso de caligramas
La promoción de la biblioteca pública y del hábito lector también han llevado a la concejalía de cultura a convocar el primer concurso de caligramas con motivo de la celebración de los días del libro y del libro infantil el próximo mes. Así, hasta el día 3 todos los interesado podrán presentar sus trabajos según la modalidad a la que pertenezcan (educación primaria, secundaria y bachillerato, y adultos).
Todos los participantes recibirán un obsequio mientras que el ganador de cada categoría recibirá un vale de 70 € para cambiar por obras literarias. El veredicto del jurado, que será elegido el próximo lunes por el Consejo Municipal de Cultura, se conocerá el próximo 25 de abril en el marco de la Feria del Libro.