La Font de la Figuera aplicarà un Pla d’Igualtat al Consistori

L’Ajuntament realitzarà un diagnòstic previ de la situació

L’ajuntament de La Font de la Figuera vol ser referent entre els veïns de la població com a ens que vetlla per les condicions del personal al seu servici i els membres de la corporació. És per això que des de la regidoria d’Igualtat s’ha pensat en desenvolupar un pla que garantisca aquesta equitat.

Aquest Pla d’Igualtat començarà per un diagnòstic de la situació que la regidora d’Igualtat, Irene Vila Lorente, veu com a necessari. «La dona, des de temps remots ha patit molta desigualtat en les seues condicions laborals, tant a l’hora de la seua contractació com pel seu salari», i contínua, «veiem necessari analitzar aquestes qüestions d’igualtat en un ens de referència per als veïns de La Font com és el seu ajuntament, perquè així en un futur es puguen aplicar a les empreses privades de la localitat», va destacar la regidora.

Per a aquest diagnòstic serà necessària la col·laboració dels membres de l’empresa, ja que hauran d’omplir unes enquestes on plasmen la seua situació actual i les seues opinions pel que fa a les millores que es puguen fer. Després d’aquest anàlisi previ, s’elaborarà un pla en cas de ser necessari, s’executarà i, finalment, es procedirà a la seua avaluació.

Aquestes mesures passen per afavorir la inserció de dones en el mercat de treball, millorar la seua ocupació i la seua posició laboral en cas de detectar algun tipus de desigualtat.