Finalitzen les obres del col.lector d’aigües pluvials de la rotonda de Daniel Gil al riu Clariano

L’ajuntament d’Ontinyent ha finalitzat els treballs que han permés dotar al tram de via que hi ha entre la rotonda de Daniel Gil fins al riu Clariano d’un nou col.lector d’aigües pluvials. Tal i com recordava la Coordinadora de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Serveis Municipals , Rebeca Torró, “en episodis de pluges intenses es produïen inundacions en baixos comercials i soterranis de la plaça de la Concepció i de l’avinguda Sant Francesc pel fet que el col.lector d’aigües pluvials existent era obsolet i insuficient, i no podia absorbir l’aigua procedent, en gran part, de l’avinguda de Daniel Gil i del carrer Dos de Maig«.

Tot i que tant al Carrer Dos de Maig com en l’Avinguda de Daniel Gil hi ha una xarxa separativa d’aigües pluvials i fecals, a partir de la rotonda existent a la intersecció d’aquestes dues vies, la xarxa d’evacuació tornava a ser unitària. Això provocava que, en episodis de fortes pluges la xarxa resultara insuficient i provocava l’aixecament de trapes de registre, de manera que gran part de l’aigua discorria per la superfície. A aquest fet cal afegir que els embornals de la plaça de la Concepció no funcionaven convenientment.

El nou col.lector d’aigües pluvials va des de la intersecció de l’avinguda Daniel Gil amb el carrer Dos de Maig fins al riu Clariano i discorre per Sant Francesc, “de manera que el col.lector que hi havia queda ara únicament com col.lector d’aigües fecals”, segons explica Torró.

L’obra, inclosa al Pla Especial de Suport a la Inversió en Municipis de la Comunitat Valenciana, ha estat realitzada per l’empresa Corsan-Corviam Construcción SA per un import d’adjudicació de 393.311,85 euros, i ha finalitzat dins del termini previst de sis mesos, ja que va començar al mes de gener i s’ha donat per acabada a juliol.

L’actuació ha dut aparellada en concepte de millora una actuació de connexió de la xarxa de pluvials des de la rotonda de Daniel Gil fins al riu Clariano, actuació que ha permés renovar una de les voreres existents a l’avinguda de Sant Francesc, així com els serveis existents baix la mateixa. “Encara que el que queda visible després de l’obra és la renovació d’esta vorera, l’actuació important és la que no es veu, però que si que es trobava en falta quan teniem plugues intenses i patiem problemes que ara es van a poder evitar”, destacava Rebeca Torró.