EU s’ha marcat com a principal objectiu acabar amb la pobresa infantil

Lorente “els 350 xiquets i xiquetes que viuen a Xàtiva en situació de risc per pobresa infantil han de ser prioritat”

Per al candidat d’EU a l’alcaldia de Xàtiva, Miquel Lorente, una de les principals prioritats de la nova etapa de govern a Xàtiva ha de ser acabar amb la pobresa infantil. En aquestos moments a Xàtiva hi ha 350 xiquets i xiquetes en situació de risc i mentrestant les aportacions del pressupost municipal han estat «insuficients» en matèria de serveis socials, tant en allò que respecta a pressupost com a personal. En aquest sentit, Lorente ha assegurat que “una de les primeres mesures que hem de prendre és protegir a la població infantil de qualsevol condició de pobresa. A més de considerar aquest aspecte com un punt de gran importància en el Pacte de Ciutat que volem aconseguir”.

Per a Esquerra Unida és molt important posar tots els recursos necessaris a l’abast d’aquest sector de la població, perquè les experiències que es viuen en la infància tenen conseqüències decisives en la vida. El destí de moltes persones es determinen en gran manera per les situacions que s’experimenten els primers anys de vida. Per aquest motiu, situacions de vulnerabilitat en la infància afecten negativament a aspectes determinants per al desenvolupament equilibrat de la salut, la personalitat i el progrés educatiu.

Lorente ha explicat que “les accions han de ser urgents i adreçades principalment a cobrir tots el serveis alimentaris, sanitaris i educatius. Així com promoure l’activació laboral dels pares que no treballen”.