EU reclama la retirada de l’amnistia fiscal per als defraudadors

No podem acceptar que béns o capitals no declarats siguen regularitzats d’una manera impune

Des del Grup Municipal d’Esquerra Unida s’ha informat que en el plenari del proper divendres serà presentada una proposta per evitar que es legisle a favor dels defraudadors econòmics de l’Estat espanyol. Segons EU “una regularització extraordinària de capitals i confidencial, previ pagament d’un gravamen complementari del 10% de l’import dels béns i drets aflorats no és una mesura fortament injusta. A mes de violar l’article 31 de la Constitució Espanyola: “1. Tots contribuiran al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seua capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscador”.

A més a més, la coalició d’esquerres ha assenyalat que “ens trobem davant de regals fiscals per a una minoria privilegiada, per als defraudadors, i sofriment per a la majoria ja que als que paguen impostos se’ls pugen, i als que no se’ls perdonen. La fórmula suposa un greuge comparatiu per als contribuents que compleixen, als que es grava fins el 52% en el IRPF, mentre que els defraudadors podran pagar un 10% i evitar recàrrecs i sancions. Sobretot si tenim en compte que les xifres dels tècnics d’Hisenda, ens informen d’un frau que arriba als 66.000 milions d’euros anuals en les grans empreses i 33.000 milions en altres operacions amb diners negre”