EU demana que els plenaris solucionen els problemes dels ciutadans

Lorente: “És indecent que cada sessió coste 6000 euros i no s’aprofite per donar solució als problemes dels ciutadans”

Després de l’últim ple celebrat el passat divendres a l’Ajuntament de Xàtiva, EU va declarar que van a insistir “per tal que el plenari complisca la seva funció, és indecent que cada sessió coste 6000 euros i no s’aprofite per donar solució als problemes dels ciutadans”.

Segons EU, hi ha una clara conclusió, “el Ple de l’Ajuntament de Xàtiva ha de passar a ser el lloc on s’afronten els problemes de la ciutat i on es busquen solucions. No és tan difícil que la política s’ocupe dels problemes que afecten a la ciutadania”.

En aquest sentit, “el Partit Popular restringeix els temes a tractar en els Plens a allò que considera convenient i apropiat ja que ha embolicat la normativa per a prohibir que es plantegen assumptes i qüestions en què la seua actuació siga oberta al debat”. Així va ser denunciat en la proposta de resolució presentada per Miquel Lorente, portaveu del Grup Municipal d’EU que automàticament va ser rebutjada per l’Equip de Govern del Partit Popular. En els últims 3 anys els regidors d’EU han presentat 80 mocions. D’aquestes, el PP va prohibir que 23 foren exposades entre elles la necessitat d’articular mesures per evitar l’exili juvenil, mentre que va rebutjar més de la meitat de les quals van aconseguir ser tractades.

“La mordassa posada als grups de l’oposició, s’estén també a la resta de la ciutadania, ja que aquesta no pot intervenir en els Plens, per a suggerir o proposar. A diferència d’altres localitats on els veïns i veïnes tenen dret a fer sentir la seua veu allí on es prenen les decisions que els afecten i en clar incompliment de la Carta de Participació Ciutadana de Xàtiva que reconeix aquest dret”, remarquen.