Esquerra Unida Xàtiva proposa elaborar un nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)

EU: «N’hi ha que exigir responsabilitats als agents urbanístics que varen incumplir els seus compromisos i que el Parti Popular va exonerar»

Per a Esquerra Unida de Xàtiva, el País Valencià, ha sigut el paradigma de d’urbanisme descontrolat on el rebentament de bombolla nobiliària, ha arruïnat el sistema financer autòcton valencià (Banc de Valencia, Bancaixa, la CAM etc), i també ha sigut una de les causes de la roina de la Generalitat Valenciana. Per a Miquel Alcócel, membre del colectiu d’Esquerra Unida , “ Xàtiva, no es queda al marge de tot aquest monstruós desgavell ja que la política de tots aquestos anys del Partit Popular a Xàtiva, ha causat greus perjudicis, a l’horta i als seus propietaris.”

No es pot oblidar la inseguretat provocada a tots aquells petits i mitjans propietaris d’hortes de Xàtiva, que un mal dia es varen assabentar que els seus terreny quedaven incluits dins de l’àmbit d’un P.A.I. Segons Alcócer, la prèvia classificació com a urbanitzable del seus terrenys, els va produir, que des de ja fa lustres, tenen que estar pagant la contribució (IBI) sobre valors cadastrals, que no tenen res a veure amb el valor real dels terrenys.

Aquestes persones, la majoria llauradors esforçats, queden en una insofrible, inseguretat jurídica, manté Alcocel, “a expenses, de que un “agent urbanitzador”, tingui a bé fer la inversió necessària, però forçades a pagar quotes urbanístiques, que van a fer que la majoria es veia amb la necessitat de tindre que vendre la seva parcel·la al preu que l’imposa l’agent urbanitzador.”

Per a Esquerra Unida, és enormement injust que el Partit Popular després de facilitar fabulosos negocis als “agents urbanitzadors”, arruïnant als llauradors els haja tornat la fiança depositada per llei, quan no van executar el projecte proposat. Aíxi, “el amics del Partit Popular, han fet negocis sense arriscar res, s’han retirat sense perdre res, i els llauradors, s’han quedat amb les seves propietats, inutilitzades, ermes, i amb unes càrregues insuportables.”

Esquerra Unida de Xàtiva, va a iniciar la redacció d’un nou PGOU, on torne a ser, tot rústic, i on es recupere l’Horta i es rehabilite als llauradores afectats i dirigirem la política urbanística, de Xàtiva “cap a dins”. “Es tracta d’aconseguir que el “cas antic” es repoble de gent i de serveis, que totes les vivendes buides, puguin ser d’utilitat, facilitant que puguin ser ocupades pels joves amb lloguers accessibles.”