Esquerra Unida de Xàtiva compta amb una nova pàgina web

Hui per hui les noves tecnologies formen part de la vida quotidiana de les persones, i constitueixen una font d’informació i comunicació per a la ciutadania fonamental.

En aquest sentit Esquerra Unida de Xàtiva informa de que compta amb una nova pàgina web, http://www.euxativa.com que té com a finalitat difondre les propostes i activitats encaminades a la ciutadania de Xàtiva. El contingut i la informació que en aquesta pàgina es presenta ha de ser un instrument útil per a la societat i una eina important per al foment de la participació ciutadana, així com un mitjà per apropar l’activitat municipal als xativins/nes.