El Grup Municipal Socialista presenta una moció condemnant les càrregues policials

Estes càrregues han produït desenes de detencions i ferits de ciutadans valencians que han eixit a lluitar per una educació pública de qualitat i en unes condicions dignes per a tots els estudiants

Roger Cerdà i Boluda, Portaveu del Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de Xàtiva, de conformitat amb el que estableix el R.O.F., presenta el Ple municipal, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tots som conscients de la situació en que vivim de retalls dels serveis públics, l’educació pública ve sent en la nostra Comunitat des de fa molts anys més que maltractada pel govern del Partit Popular. Estos dies s’estan produint contínues càrregues policials contra els joves estudiants que van iniciar una manifestació pacífica davant de l’Institut Lluís Vives de València pels retalls en educació.

Estes càrregues han produït desenes de detencions i ferits de ciutadans valencians que han eixit a lluitar per una educació pública de qualitat i en unes condicions dignes per a tots els estudiants, sense distinció per causes econòmiques familiars. L’educació dels nostres joves deuria ser prioritària per a les Administracions Públiques, ja que la formació i la qualificació de la societat són les ferramentes més efectives per al desenvolupament de tot un país.

Davant la situació insostenible, el sector educatiu protesta tots els dies amb tancaments i mobilitzacions, tant de pares i mares, com de mestres, professors i alumnes.

Moció al Plenari

Per tot açò, és pel que proposem al Ple , l’adopció de la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Condemnar i rebutjar les càrregues policials dutes a terme els passats dies contra els estudiants de l’IES Lluís Vives de València.
SEGON.- Demanar formalment el cessament del Cap Superior de Policia de la Comunitat Valenciana i de la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León.
TERCER.- Demanar al Govern dEspanya una investigació a fons dels fets succeïts a València per a depurar responsabilitats i retirar del servei a aquells agents que hagen violat la llei i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.
QUART.- Que es trasllade còpia del present acord a la direcció de l’IES Lluís Vives de València, a la Federació d’Estudiants de la Comunitat Valenciana, al Ministre de lInterior, als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes i de les Corts
Espanyoles, així com al President del Govern d’Espanya.
En Xàtiva, a 22 de Febrer de 2012.-
Roger Cerdà i Boluda
Portaveu Grup Municipal Socialista
Il·lm. Sr. Alcalde – President de l’Excm. Ajuntament de XÀTIVA

Un comentario sobre “El Grup Municipal Socialista presenta una moció condemnant les càrregues policials”

Los comentarios están cerrados.