El Govern de Zapatero aprova una inversió de 3.174.357,00 € per a Xàtiva

El nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local destinarà 5.000 milions d’euros a projectes de desenvolupament sostenible en els municipis espanyols

La inversió aprovada, dintre de l’esmentat Pla, per a l’any 2010 en Xàtiva és de 3.174.357,00 € que junt als 5.061.333,00 € de l’any 2009 fan un total de 8.235.690,00 €. Dita xifra és superior a la inversió realitzada pel propi Ajuntament en els darrers 10 anys.

El pla, que gestionarà el Ministeri de Política Territorial, dóna continuïtat a l’actual Fons Estatal d’Inversió Local, amb més de 421.000 llocs de treball generats fins a la data. Es finançaran projectes municipals de desenvolupament sostenible relacionats amb el medi ambient, la innovació econòmica i les iniciatives socials. Els ens locals podran destinar un 20% a despesa corrent destinat la prestació de serveis educatius i socials, principalment l’atenció a persones en situació de dependència. Les obres podran estar en execució des del 1 de gener de 2010.

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat el Reial decret-Llei pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, que s’emmarca dintre del conjunt de mesures del Govern dirigides a impulsar la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, així com per a canalitzar el model econòmic espanyol cap a un patró de major sostenibilitat.

El nou Fons, dotat amb 5.000 milions d’euros i que gestionarà el Ministeri de Política Territorial, finançarà inversions d’execució immediata per part de les corporacions locals, prioritàriament projectes de desenvolupament sostenible en els seus vessants mediambiental i de suport a la innovació econòmica i social.

Una altra de les principals novetats és el finançament de les despeses corrents que ocasioni la prestació dels serveis socials de competència municipal, principalment en educació i atenció a les persones en situació de dependència. A aquesta fi, les corporacions locals podran destinar fins a un 20% de l’import del nou Fons.