El Consistori d’Ontinyent demana una major implicació ciutadana en la recollida de residus

Fran Quesada recorda que l’incompliment de les ordenances al respecte pot comportar sancions

El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Ontinyent Fran Quesada, ha demanat una major implicació ciutadana en la recollida de residus, en haver-se detectat un increment en l’incompliment d’alguns punts de l’ordenança de neteja viària, el qual, ha recordat, pot comportar sancions.

El regidor destacava que “la contribució de tots i totes és imprescindible: el reciclatge no només alleuja la demanda sobre els recursos de què disposem i redueix danys al medi ambient, sinó que ens permet estalviar costos en producció i reduir l’ús d’energia. Per això és important que la gent estiga conscienciada i actúe en conseqüència, perquè no es desitjable i és perfectament evitable que hajam de recórrer a ser rigorosos amb les sancions”, explicava.

Entre els incompliments més destacables, la regidoria ha destacat deixar bosses de fem a les papereres, ja que aquestes s’han de dipositar en els contenidors adients. A més, en el cas de la recollida porta a porta, la normativa prohibeix deixar el fem en la calçada o en la banda d’aparcaments, de manera que la regidoria ha recordat que cal deixar-lo en els poals o recipients adequats i sempre en la vorera. Els poals s’han de traure a partir de les 20.30 hores i arreplegar-se abans de les 8:30 hores de l’endemà.

En vistes a un tractament de residus més sostenible, Quesada ha recordat que no està permès abocar residus orgànics als contenidors de recollida selectiva, i que no es poden traure al fem ni pneumàtics ni materials de rebuig produïts en fàbriques, tallers o magatzems, havent-se de dipositar en l’ecoparc amb el procediment adient per a aquestos casos. A més, la regidoria ha recordat que està prohibit escampar, seleccionar, classificar i separar qualsevol material dipositat a la via pública en espera de ser arreplegat pels serveis municipals.

Respecte a l’ecoparc, Fran Quesada recordava que “el canvi de gestió d’estes instal·lacions ha marcat un abans i un després en matèria de reciclatge. Estem optimitzant la gestió de residus, reduint el seu impacte en la natura, aprofitant la màxima quantitat de residus possible i minimitzant al màxim les deixalles que van a parar a l’abocador o a la seua eliminació. volem que la ciutadania siga conscient dels beneficis ambientals del reciclatge i faça el millor ús possible d’estes renovades instal·lacions”, destacava.

L’ecoparc d’Ontinyent es troba al Polígon Industrial El Pla, al Carrer de les Borreres (darrere del Parc de Bombers) i el seu horari és de dilluns a divendres de 8:30 a 20:00 en juliol, agost i setembre; i de 8:30 a 19:30 la resta de l’any; i dissabtes i diumenges de 9:30 a 13:00 durant tot l’any.