El BLOC proposarà treballar per a que Xàtiva siga Patrimoni de la Humanitat

Suñer: “Es tracta d’una proposta transversal a llarg termini que ha d’implicar tota la ciutadania i tots els estaments i que crearà nous llocs de treball”
El BLOC de Xàtiva va presentar en roda de premsa el passat divendres un dels punts del programa electoral per als comicis del mes de maig. Es tracta de la proposta de preparar la candidatura de Xàtiva a ciutat Patrimoni de la Humanitat, proposta que segons va explicar Cristina Suñer, candidata del BLOC en les pròximes eleccions, “és una proposta a llarg termini, ha de ser el punt de mira cap on ens hem de dirigir en totes les polítiques i actuacions de l’Administració (local, provincial, autonòmica i estatal) en el nucli històric de Xàtiva, la referència per no desviar-nos i adoptar les mesures mes adients en cada moment i l’objectiu comú per a tots els actors socials de la ciutat: administracions, ciutadans, comerciants, empreses, etc. És, en resum una proposta transversal, que necessita la col·laboració de tots els sectors públics i privats.” La proposta inclou la creació d’un equip d’experts que assessoren l’administració per treballar en la línia correcta per tal que Xàtiva puga assolir aquesta categoria, treballar a fons per recuperar el patrimoni i rectificar els criteris del pla turístic, que fins ara s’han demostrat ineficaços.

Suñer va destacar les propostes per al nucli històric de la nostra ciutat, que inclouen: la finalització del pla especial de nucli històric i iniciar la seua aplicació; la creació de l’oficina especial de nucli històric per regular i harmonitzar tota l’activitat que es desenvolupe en aquesta zona de la ciutat, i per damunt de tot, per millorar les condicions de vida dels ciutadans que hi viuen i també dels que hi treballen; la creació un Centre Comercial de Centre Ciutat, mitjançant la incorporació de la figura de ‘gerent de centre ciutat’, un veritable centre comercial a la ciutat de Xàtiva, dins, que abaste les zones comercials de fora del nucli històric, però que incloga una ampla zona del nucli antic; la creació dels estacionaments adients i el disseny de la circulació en atenció a les noves característiques de les zones afectades. Finalment, Suñer va declarar que “totes aquestes actuacions suposaran la creació de noves expectatives econòmiques i nous jaciments de llocs de treball i la revalorització dels immobles, provocant un efecte inversor dels propietaris davant una millor expectativa de obtindre rendiments bé pels lloguers, o per la venda.” I va afirmar que “en dues legislatures es podria assolir aquest objectiu, la primera per posar en marxa totes les propostes i la segona per promocionar turísticament la ciutat a tots els nivells.”