EL BLOC presenta una moció per tal que s’impulsen polítiques de respecte a les diferents orientacions sexuals

Garcia Terol: “creiem que la regidoria de promoció humana hauria de ser d’igualtat, i fomentar el respecte i la no discriminació al col·lectiu LGTB”

El BLOC de Xàtiva presentà en el ple d’aquest divendres una moció aprofitant la celebració del ‘dia de l’orgull gai’ a finals de juny, data en la que es commemoren els disturbis de Stonewall (Nova York, Estats Units) de 1969, que marquen l’inici del moviment d’alliberament homosexual. En la moció, es recorda que aquest dia ‘una vegada superades les lleis que penalitzen les pràctiques homosexuals a molts països del món, es reivindica la despenalització a la resta del món i d’altres assumptes entre els quals hi ha discriminació contra els homosexuals, com la legalització del matrimoni homosexual o l’establiment de les famílies homoparentals (adopció de fills per homosexuals), a més de denunciar l’homofòbia encara existent’. Els acords que es proposen a l’ajuntament són manifestar el suport al ‘dia de l’orgull gai’, que es penge aquest dia del balcó de l’ajuntament la bandera del moviment i que la regidoria de promoció humana de l’ajuntament ‘encete polítiques d’igualtat que incloguen el foment del respecte a les diverses orientacions sexuals i la no discriminació del col·lectiu LGTB’.

El regidor del BLOC a l’ajuntament de Xàtiva, Joanjo Garcia Terol considera que “avui en dia encara es produeix molta discriminació a les persones que tenen una orientació o una identitat sexual diferent i és necessari que des de les administracions públiques es fomente el respecte a totes aquestes persones com es fa ja amb altres col·lectius, i es treballe per eradicar l’homofòbia per tal que totes i tots puguem viure en plena llibertat. Per a nosaltres no hi haurà democràcia plena mentre no hi haja respecte a tots els ciutadans i ciutadanes, i per tal d’aconseguir açò el BLOC inclourà en el seu programa electoral la creació d’una regidoria d’igualtat que encete polítiques d’eliminació de la discriminació tant a les dones com al col·lectiu LGTB o qualsevol altre col·lectiu.” Des del BLOC s’ha anunciat que també presentaran una moció per tal de recolzar les mobilitzacions dels sindicats en contra de les mesures preses pel govern central per a reduir el dèficit públic, i sol·licitar que s’establisquen mecanismes que compensen al funcionariat municipal la rebaixa del seu sou.

MOCIÓ
JOAN JOSEP GARCIA TEROL regidor del BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva, d’acord amb l’article 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta davant del Ple de l’Ajuntament de Xàtiva, per a la seua discussió i aprovació, la següent:

MOCIÓ ‘CONTRA ELS RETALLS EN EDUCACIÓ’

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

En les instruccions donades per la Conselleria d’Educació per a la planificació del curs 2010 – 2011, s’inclouen una sèrie de mesures destinades a minvar la despesa de personal, el que suposarà la no contractació de més d’un miler de professors i professores, tractant-se per tant, d’un veritable expedient de regulació encobert que suposarà, a més de la no contractació d’interins, el desplaçament de professors i professores amb destinació definitiva. Entre les nombroses mesures, que afecten greument la qualitat de l’ensenyament, cal destacar l’augment de la Ratio (nombre d’alumnes per grup) de fins 33 alumnes en secundària obligatòria i 38 en batxillerat, nombroses retallades en beques, ajudes a escoles de música, promoció del valencià, PQPI (programes de qualificació professional inicial), Escoles Oficials d’Idiomes, i especialment, l’enduriment de les condicions de desdoblament de les classes pràctiques en Formació Professional, passant de l’exigència de comptar amb 18 alumnes a 30 sempre que hi haja una llista d’espera de fins 45.
Aquestes retallades suposen un atac frontal a la qualitat de l’ensenyament, i en el cas de la nostra ciutat suposaran una minva dels grups de secundària obligatòria, augmentant, per tant la conflictivitat i disminuint la qualitat de l’ensenyament, i especialment suposen un retall tant en els grups com en els cicles autoritzats de Formació Professional, retall que ha motivat la protesta formal del Claustre de CIPFP La Costera. Especialment greu és aquest retall, que minvarà la qualitat de la preparació professional dels jòvens que se suposa que són la futura força del treball, i han d’ajudar el nostre país a eixir de la crisi.
És lamentable que el govern valencià faça que el sistema educatiu pague les conseqüències de la crisi, sent la base del futur de la nostra societat, en compte de fer-ho en altres despeses innecessàries com la Fórmula 1, en la gran quantitat d’assessors de que disposa el govern valencià o les despeses innecessàries en les Corts Valencianes que el PP ha rebutjat retallar, tot açò afegit als estudis que qualifiquen la nostra autonomia com a una de les que pitjor resultats educatius té a l’estat, fruit de la nefasta i erràtica política educativa que ha dut a terme el conseller Alejandro Font de Mora.