El BLOC de Xàtiva demana la modernització del tren a Alcoi i la prolongació fins Alacant

  • Garcia Terol: “esperem que tots els grups recolzen la moció que presentarem en el ple del divendres com ja ha passat en Alcoi”

El regidor del BLOC a l’ajuntament de Xàtiva, Joanjo Garcia Terol ha anunciat que aquest divendres presentaran en el ple una moció per tal de demanar la modernització de la línia ferroviària Xàtiva – Alcoi i la seua continuïtat fins Alacant.

Per al regidor nacionalista:

Les darreres manifestacions del ministre de Foment, en les que prioritza la connexió València – Alacant per la costa i la incertesa del futur de la línia actual per la manca d’interés tant de la Conselleria com del Ministeri, fan que cada vegada es veja més difícil la millora de la connexió Xàtiva – Alcoi, i la seua prolongació fins Alacant. És el moment de reclamar una vegada més la modernització d’aquesta línia, i en això ens hem d’unir tots els grups polítics, com ja ha passat en Alcoi, i totes les localitats i comarques afectades.

A continuació, s’adjunta la moció que serà presentada el divendres:

JOAN JOSEP GARCIA TEROL regidor del BLOC a l’Ajuntament de Xàtiva, d’acord amb l’article 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta davant del Ple de l’Ajuntament de Xàtiva, per a la seua discussió i aprovació, la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Fa una dies, la premsa anunciava la decisió del Ministeri de Foment, en coordinació i acord de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, de fer la connexió ferroviària València-Alacant per la costa, la qual cosa esdevé, implícitament, una renúncia a la possibilitat d’allargar la línia Xàtiva-Alcoi fins Alacant, i així obrir una connexió ferroviària planificada des de fa quasi un segle i que no s’ha arribat a dur a terme en cap moment, sent la connexió més directa entre València i Alacant.

Tenint en compte la modernització cada vegada més gran de les línies de ferrocarril, el que les millores en la línia Xàtiva-Alcoi es limiten a la remodelació de les estacions i no es plantege una millora de la connexió ni la seua continuïtat cap Alacant, pot fer que Xàtiva perda part de la seua importància com a nucli ferroviari a l’hora que es condemna la línia Xàtiva-Alcoi a un futur incert.

Des del BLOC considerem que tant la remodelació de la línia, la seua electrificació com l’allargament cap Alacant és el que poden fer que es convertisca en una línia rendible i capaç de dinamitzar l’economia valenciana i en concret la de les comarques d’interior per les que passa, a la vegada que faria de Xàtiva un nucli ferroviari de primera categoria. Aquesta seria l’única manera per tal que aquesta línia connectara amb les línies d’Alta Velocitat que es troben en construcció, i, per tant no quedar marginada de la modernització del ferrocarril que sí experimentaran la resta de línies.

Per tot allò exposat, el Grup Municipal del BLOC de l’Ajuntament de Xàtiva, proposa al Ple l’adopció del següent:

ACORD:

Trametre al Ministeri de Foment i a la Conselleria d’Infraestructures i Transport la protesta formal i clara per la marginació que implica quant a inversions ferroviàries la no construcció de la connexió de Xàtiva amb Alacant per Alcoi i la modernització de la línia ja existent.