Convocatòria ciutadana per Xàtiva, un procés 2.0 que va més enllà

La participació és un tret d’identitat d’EU de Xàtiva. En EU estan convençuts que la major implicació de la ciutadania combat la desafecció i enriqueix la democràcia.
Per a EU «la renovació del nostre pacte social amb la ciutat no és un tràmit. És l’acord que subscrivim conjuntament amb la ciutadania i que esdevindrà el full de ruta per la nostra acció política futura».

Per aprovar el programa electoral, «primer volem escoltar, les preocupacions, opinions, idees i propostes de la ciutadania. Per aquest motiu, amb el procés ParticipEU vàrem fixar les nostres bases programàtiques que ara volem ampliar amb la Convocatòria ciutadana per Xàtiva 2.0.»

Nota enviada per EU Xàtiva