Confederació hidrogràfica reconeix que la pedrera de Montesa ha ocupat el domini públic

dscn0244
Des de la Plataforma Cívica “MONTESA, TERRITORI VIU” (MTV), volem informar dels següents fets respecte l’activitat de minera i producció de formigó a la pedrera “Aridos Mangay”, localitzada a l’ombria de la Serra Grossa, dins el terme municipal de Montesa:

* Que en desembre de 2007 presentarem denúncia en la Confederació Hidrològica del Xúquer (CHX), i en la conselleria de Territori i Habitatge.
* El fet que denunciavem era que l’empresa que explota la pedrera de Montesa havia ocupat el llit del barranc del Corral Roig i voliem saber si tenien permís per a fer-ho.
* Passat bastant temps sense rebre cap notificació presentarem denúncia de la falta de transparència de les administracions públiques al Defensor del Pueblo en abril de 2008. Aquest va admetre a tràmit el nostre escrit i va reclamar la informació requerida a la CHX.
* El Defensor del Pueblo va requerir la informació repetides vegades a la CHX sense que aquesta li la donara de la qual cosa anava informant-nos puntualment, fins que en desembre de 2008 li la enviaren (és el document que vos adjuntem).
* En aquest document s’admet que han ocupat el llit del barranc del Corral Roig posant una planta productora de formigo al mig del barranc i, a més, que l’empresa extrau àrids de les zones de “servidumbre y policía” del barranc. I no sols d’aquest barranc, sinó també del barranc de Buenos Aires, no tenint constància d’autorització per ocupar el domini hidraulic.
* Finalment, defensor del poble recrimina a la CHX que haja incoat expedient a l’empresa per l’ocupació d’un barranc i no de dos barrancs.

Arribats a aquest punt ens preguntem quin tipus d’autoritats administratives tinguem, que deixen fer i treballar a les empreses de forma irregular, sense cap tipus de permisos (recordem que la formigonera que ocupa el llit del barranc va ser clausurada per no tindre llicència d’activitat perquè MTV va posar un contenciós administratiu, donat que les conselleries corresponents no actuaven i tampoc l’ajuntament de Montesa).

Des de MTV, alertem del nivell de deixadesa al que han arribat els òrgans públics com la CHX i la Conselleria de Medi Ambient, que obliguen als ciutadans i les ciutadanes a exigir la defensa del domini públic front empreses, Conselleries i Ajuntaments que deixen fer. Per a “MONTESA, TERRITORI VIU”, sort que tinguem el Defensor de Poble, que pel que a ell li toca sí que fa bé la seua feina.