Compromís reclama que el govern ingresse els onze mil milions que deu als valencians

Suñer: “Volem que l’Estat ens pague igual que a la resta de comunitats autònomes i pague el que ens deu des de 2001”

La portaveu de COMPROMÍS Xàtiva, Cristina Suñer, ha anunciat que la coalició ha presentat una moció que té com objectiu reclamar al Govern Central que ingresse els onze mil milions que deu a les valencianes i valencians corresponents al deficient finançament des de l’any 2001 fins a l’actualitat. La portaveu de COMPROMÍS explica que l’actual sistema de finançament autonòmic el País Valencià està «infrafinançat«, mentre que les Comunitats Autònomes de Madrid, Balears i Catalunya avancen notablement: “Cada valencià rep de l’Estat 211 euros menys que la mitjana espanyola. Una xifra que dóna, com resultat en termes absoluts, un finançament de mil milions d’euros inferior a la mitjana de la resta de comunitats autònomes”, assenyala.

Durant 2012, cada valencià ha rebut de l’Executiu que presideix Mariano Rajoy 1 523 euros per a la seua educació i la seua atenció sanitària, la segona xifra més baixa de totes les autonomies, i a més els valencians es queden, ben lluny de la mitjana per habitant, a més de 324 euros. Suñer afegia que durant l’any passat “cada càntabre va obtenir 2.364 euros per a atendre centres de salut i col·legis, entre altres. La diferència amb el País Valencià supera els 840 euros per persona, és a dir, un 55% més, el que ens sembla intolerable.”

D’acord amb la Llei de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), l’Estat ha de garantir l’equilibri econòmic de les Comunitats Autònomes, a través de la política econòmica general, d’acord amb l’establert en la Constitució, i correspon per tant a l’Estat, adoptar les mesures oportunes tendents a aconseguir l’estabilitat econòmica interna i externa i l’estabilitat pressupostària, així com el desenvolupament harmònic entre les diverses parts del territori espanyol. Tal com explica Cristina Suñer, “eixa situació no és la que es desprèn de l’anàlisi dels estats comptables del Ministeri d’Hisenda, i deixa clar que cal corregir amb urgència el sistema vigent perquè trenca els principis de suficiència, lleialtat institucional i no facilita l’aconseguiment de l’estabilitat pressupostària que és obligatòria per Llei. Ni el model anterior o el vigent des de 2009 no estan pensats per absorbir la caiguda d’ingressos experimentada en el nostre país en els últims tres anys.”

Per tot això, d’acord amb el principi d’igualtat constitucional i «desarrollo armónico» contemplat a l’article 2 de la Llei de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), i per a garantir el serveis que presta la Generalitat Valenciana, COMPROMÍS demanarà al ple de l’Ajuntament que inste el Consell a fer les gestions immediates davant el Govern d’Espanya per efectuar l’ingrés dels onze mil milions d’euros corresponents al deficient finançament des de l’any 2001 fins a l’actualitat, “que son els diners que ens pertoquen a les valencianes i valencians”, destaquen des de COMPROMÍS.