Compromís denuncia que el PP improvisa un pla d’ajust 2012-2022 amb càrrec a la ciutadania

Suñer: “El pla d’ajust que ha presentat el PP es caracteritza per la seua improvisació i per estar totalment allunyat de la realitat municipal”

El grup municipal Compromís de l’Ajuntament de Xàtiva ha tingut accés al Pla d’ajust per als exercicis 2012-2022, que s’ha d’aprovar al proper plenari del dia 30. Aquest pla que al PP mai haguera volgut presentar, ha estat imposat com a requisit del Ministeri d’Hisenda per acollir-se al Fons per al finançament del pagament a proveïdors, i plasma la rotunda evidència del que ha estat la gestió municipal del PP, de la desídia amb la que han gestionat l’Ajuntament durant setze anys i la manca d’idees i iniciatives per a traure a la nostra ciutat de la situació en la que l’han deixat. Cristina Suñer, portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Xàtiva ha valorat el pla declarant que “serem els Xativins els que haurem de pagar els diners del fons per pagar als proveïdors durant els anys del 2015 al 2022, transferint el pagament als governs que hi haja a partir de la pròxima legislatura, el que deixa en evidència quina és la moralitat d’aquells que ens han governat i ens governen i l’herència que ens preparen. La improvisació és tan palesa, que en moltes de les mesures contemplades no s’arrepleguen diversos acords aprovats pel ple municipal que tenen afectació directa en la recaptació.” I ha especificat que en allò referent a l’IBI s’afirma que no es preveu cap revisió cadastral fins al 2022, obviant que hi ha un acord de ple que demana una nova revisió cadastral per actualitzar a la baixa els valors en Xàtiva, proposta presentada per Compromís i aprovada per unanimitat.Tampoc s’observa un altre acord aprovat per consens a proposta d’aquest grup per a la revisió de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, en fase d’estudi, que contempla la incorporació de gravàmens diferenciats, tot i afirmant que els gravàmens no variaran.

El Pla albira millores en la recaptació mitjançant mesures inspectores de l’IBI, que com ha denunciat aquest grup en repetides ocasions, no s’han fet efectives durant els anys que ha governat el PP, i es proposa una revisió de preus públics i taxes a l’alça. En matèria de despesa corrent, contempla la practica totalitat de mesures que ha vingut indicant Compromís durant els darrers anys, consistents en la reducció dels contractes menors i la implantació de concursos per a la contractació de subministres i serveis, adjudicant-los de manera objectiva a l’oferta que done més avantatges, reducció que dubta Suñer que es porte a terme, doncs “portem molts anys demanant-ho i el PP no ha tingut mai la intenció de portar-ho a terme.”

Pel que respecta a l’ajust en matèria de personal, la portaveu de Compromís considera que “es un total despropòsit, contempla l’amortització de llocs de funcionaris, mentre no es pronuncia respecte al centenar ‘d’enxufats’ que cobren de l’erari municipal sense haver fet cap prova per accedir-hi. Tampoc fa referència alguna a la eliminació d’hores extra i a les sancions a la seguretat social que aquestes generen a l’Ajuntament ni cap apreciació sobre la conveniència de dotar l’administració de personal qualificat que haja acreditat els mèrits i la capacitat de forma objectiva.”