Compromís de l’Olleria impugna les bases de la borsa de treball de l’Escola Infantil

El grup assenyala que «no compleixen els principis d’igualtat, mèrit i capacitat de manera objectiva»

El Grup municipal del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de l’Olleria ha impugnat les bases que regulen la creació d’una borsa de treball d’educadors infantils per a l’Escola Infantil Municipal.

Per a aquest grup les bases són anul lables per diversos motius, segons afirmen, «no compleixen els principis d’igualtat, mèrit i capacitat de manera objectiva, s’atorga una puntuació desproporcionada a una entrevista totalment discrecionano es valora l’experiència laboral». A més, diuen que «s’afavoreixen els expedients acadèmics amb nota baixa, penalitza haver treballat a la mateixa borsa o altres anteriors, causa indefensió als participants al proposar dos mesures diferents per a una mateixa situació”.

Per tot açò el portaveu del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de l’Olleria ha demanat que “es procedisca a decretar l’anul·lació de les esmentades bases en els termes descrits, amb demés pronunciaments favorables, i es procedesca així mateix a la suspensió cautelar de l’execució de les bases que es recorren en tant que no es resolga aquest recurs, tenint en compte que aquesta execució comportarà greus perjudicis d’impossible o difícil reparació, i consistents en la vulneració dels drets laborals”.

Per als valencianistes “mesures com aquestes el que busquen és carregar-se l’escola pública creant un ambient de precarietat laboral i absent de qualsevol criteri educatiu. Ara resulta que les persones seleccionades no podran treballar més de mig any a l’escoleta, el que pot provocar que un xiquet que entre amb mig any al centre pot acabar als tres anys amb 5 educadores diferents», recalquen.