Comencen els treballs de rehabilitació de la Residència de la 3a edat de Bocairent

La intervenció suposa una inversió de més d’un milió d’euros

Aquesta setmana ha començat l’obra encaminada a convertir la Residència del Sagrat Cor de Jesús de Bocairent en un “edifici funcional, adequat a la normativa vigent i còmode per a usuaris i treballadors” segons va ressaltar la Consellera de Benestar Social, Angélica Such, el passat 17 de febrer quan va acudir a la localitat per a signar el protocol de coordinació amb l’alcalde, Josep-Vicent Ferre, per dur endavant la intervenció. Per al primer edil, “amb l’inici de l’actuació podem sentir-nos orgullosos per materialitzar un projecte tan anhelat i tan complex”.
De fet, un dels reptes ha sigut reallotjar els residents majoritàriament en altres centres dependents de la Generalitat Valenciana a partir d’un estudi detallat de cada cas; tot i que alguns han estat acollits per familiars. La finalització dels treballs està prevista per a principis del pròxim any i suposa una inversió d’1.120.512,87 euros assumits en un 93% pel govern autonòmic mitjançant el Pla Confiança i una assignació directa de Benestar Social mentre que el 7% restant, corresponent a 85.506 euros, va a càrrec dels pressupostos municipals.
Reestructuració d’espais
L’adequació integral de la Residència de la 3a edat de Bocairent permetrà augmentar el nombre de places fins a 40 així com crear els espais i els serveis propis que marca la llei. No obstant, les diferents ampliacions “romandran ocultes a l’espectador” segon l’arquitecte Pablo Vicent Martín perquè per a guanyar lloc, s’ampliarà la zona posterior, es cobrirà un dels patis de la planta baixa i es reestudiarà la part posterior del segon nivell per a aconseguir noves habitacions. Aquestes seran majoritàriament dobles, però també hi haurà una quarta part d’individuals.
La reestructuració també afectarà a l’entrada principal ja que passarà a ser la situada en el lateral dret de l’edifici. En aquest punt es trobarà la recepció, la sala de visites i els despatxos del personal; igualment, a l’alçada del carrer quedarà el saló principal, l’aula de teràpia ocupacional, el bloc de serveis per a la comunitat religiosa i un nou menjador. Tot dins d’una superfície de 848,52 m2. Per la seua banda, tant la primera com la segona planta estaran íntegrament ocupats per dormitoris dobles i individuals dotats de bany complet, un de geriàtric comú i una sala d’espera; a més, el pis superior, a l’estar destinat a persones menys dependents, comptarà amb una sala d’estar.
Actuacions:

El projecte es fonamenta en els següents conceptes:

 • Suprimir barreres arquitectòniques
 • Adaptar els serveis existents i crear-ne de nous que són exigibles
 • Adaptar les habitacions existents i crear les màximes places possibles
 • Donar qualitat i confortabilitat als majors residents
 • Crear zones d’assistència professional
 • Acomplir amb la normativa vigent

Per a d’això, cal:

 • Ampliar la màxima superfície possible, actuant el mínim sobre l’arquitectura exterior
 • Reordenar la distribució interior
 • Actuar sobre el consum energètic de l’edifici
 • Que es materialitzarà mitjançant:
 • Cobriment parcial d’un pati, únicament en la planta baixa
 • Créixer en la part posterior, ampliant el menjador
 • Execució d’un prevestíbul per a minimitzar les pèrdues energètiques
 • Ampliar la planta segona mitjançant cossos envidrats
 • Reordenant les particions interiors

Comienzan los trabajos de rehabilitación de la Residencia de la 3ª edad de Bocairent

La intervención supone una inversión de más de un millón de euros
Esta semana ha empezado la obra encaminada a convertir la Residencia del Sagrado Corazón de Jesús de Bocairent en un “edificio funcional, adecuado a la normativa vigente y cómodo para usuarios y trabajadores” según resaltó la Consellera de Bienestar Social, Angélica Such, el pasado 17 de febrero cuando acudió a la localidad para firmar el protocolo de coordinación con el alcalde, Josep-Vicent Ferre, para llevar a cabo la intervención. Para el primer edil, “con el inicio de la actuación podemos sentirnos orgullosos por materializar un proyecto tan anhelado y complejo”.
De hecho, uno de los retos ha sido realojar a los residentes mayoritariamente en otros centros dependientes de la Generalitat Valenciana a partir de un estudio pormenorizado de cada caso; aunque algunos han sido acogidos por familiares. La finalización de los trabajos está prevista para principios del próximo año y supone una inversión de 1.120.512,87 euros asumidos en un 93% por el gobierno autonómico mediante el Plan Confianza y una asignación directa de Bienestar Social mientras que el 7% restante, correspondiente a 85.506 euros, va a cargo de los presupuestos municipales.
Reestructuración de espacios
La adecuación integral de la Residencia de la 3ª edad de Bocairent permitirá aumentar el número de plazas hasta las 40 así como crear los espacios y servicios propios que marca la ley. No obstante, las diferentes ampliaciones “permanecerán ocultas al espectador” según el arquitecto Pablo Vicente Martín porque para ganar sitio, se ampliará la zona posterior, se cubrirá uno de los patios de la planta baja y se reestudiará la parte posterior del segundo nivel para conseguir nuevas habitaciones. Éstas serán mayoritariamente dobles, pero también habrá una cuarta parte de individuales.
La reestructuración también afectará a la entrada principal ya que pasará a ser la situada en el lateral derecho del edificio. En este punto se encontrará la recepción, la sala de visitas y los despachos del personal; igualmente, a la altura de la calle quedará el salón principal, el aula de terapia ocupacional, el bloque de servicios para la comunidad religiosa y un nuevo comedor. Todo dentro de una superficie de 848,52 m2. Por su parte, tanto la primera como la segunda planta estarán íntegramente ocupadas por dormitorios dobles e individuales dotados de baño completo, uno geriátrico común y una sala de espera; además, el piso superior, al estar destinado a personas menos dependientes, contará con una sala de estar.
Actuaciones:
El proyecto se fundamente en los siguientes conceptos:

 • Suprimir barreras arquitectónicas
 • Adaptar los servicios existentes y crear otros nuevos exigibles
 • Adaptar las habitaciones existentes y crear las máximas plazas posibles
 • Dar calidad y confortabilidad a los mayores residentes
 • Crear zonas de asistencia profesional
 • Cumplir con la normativa vigente

Por ello, cabe:

 • Ampliar la máxima superficie posible, actuando lo mínimo sobre la arquitectura exterior
 • Reordenar la distribución interior
 • Actuar sobre el consumo energético del edificio
 • Que se materializará mediante:
 • Cubrimiento parcial de un patio, únicamente en la planta baja
 • Crecer en la parte posterior, ampliando el comedor
 • Ejecución de un prevestíbulo para minimizar las pérdidas energéticas
 • Ampliar la planta segunda mediante cuerpos encristalados
 • Reordenando las particiones interiores