Celebrada la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Xàtiva

El passat divendres 15 de juliol, es va celebrar la sessió extraordinària del Ple número 9 de l’Ajuntament de Xàtiva, al Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat.

En el primer punt del dia, l’aprovació d’acta de la sessió especial constitutiva número 8 celebrada el dia 11 de juny de 2011, el Bloc Nacionalista Valencià va demanar que s’afegira a l’acta que a l’ultim ple va haver-hi intervencions de certes persones assistents a l’acte que no s’han ficat a l’acta i Esquerra Unida va manifestar que en la seua intervenció van haver altercats i no costen en l’acta. Es va dir que es passaria a la revisió de la gravació del ple i, si es considerava oportú, s’hi afegirien aquestes intervencions.

El segon punt, Dació de compte i constitució dels grups polítics en la corporació municipal i els seus portaveus, es designaren a Miquel Lorente com a portaveu de EU, Cristina Suñer del Bloc, Roger Cerdà del PSPV i Vicent Parra del Partit Popular.

El tercer punt, proposta de l’alcaldia sobre la creació i funcionament de la Junta de Portaveus, es va aprovar per unanimitat aquesta proposta, ja que tots els grups polítics eren favorables a aquesta creació.

Al quart punt, la proposta de L’Alcaldia sobre la periodicitat de les sessions del ple de la corporació era mantenir, com a l’anterior legislatura, el primer divendres de cada mes a les 12 hores. EU va proposar que es celebraren dijous a les 20h. i que es penjaren a la pàgina web, per a que tota la població poguera accedir a ell. El Bloc es va manifestar en contra de l’hora i va indicar que no es podia canviar sempre al plaer de l’alcalde. El PSPV va indicar que la lògica diu que es millor celebrar els plens de vesprada. Finalment a la votació es va mantenir que serien de matí, amb els 11 vots del PP.

El quint punt consistia en la dació de compte de Resolucions de l’Alcaldia. Es van nomenar els tinents D’Alcalde que passen a ser 1r Vicent Parra, 2n MªJosé Pla, 3r Marcos Sanchis, 4t Ramon Vila i 5t Jose Antonio Vidal. Els membres de la Junta de Govern Local són els tinents D’Alcalde més MªJosé Masip i Jorge Herrero. En les delegacions de l’Alcaldia en regidors, van quedar les següents delegacions:
Vicent Parra en Foment, amb urbanisme, obres públiques, parcs i jardins, i agricultura.
MªJosé Pla en Cultura i Educació, amb educació, conservatori, cultura, Casa de la Cultura, Biblioteca, Arxiu Municipal, Museu, Promoció arqueològica i promoció lingüística.
Yolanda Sipán en Sanitat i Esports, amb esports, centres d’Atenció Primaria, altres centres de salut i servei de sexologia i planificació familiar.
Marco Antonio Sanchis en Atenció Ciutadana, Joventut i Gestió del Patrimoni Municipal.
MªJosé Masip en Serveis Electrònics, Comunicació i Imatge corporativa, amb publicacions, telecomunicacions i mitjans de comunicació.
Ramón Vila en Economia i Hisenda, Gran Teatre, i Fira i Festes-
José Antonio Vidal en Regim intern, pedanies, seguretat i transports, amb recursos humans, seguretat púbica i seguretat vial.
Jorge Herrero en Serveis Públics i Medi Ambient, amb xarxes d’enllumenat públic i electrificació, cicle hidràulic integral, Brigades d’Aigües Potables i Policia Urbana, Parc Mòbil, Cementeri, Neteja Viària, Residus, Abocaments, Eco-parcs i Medi Ambient.
Rosa Mª Esteban en Serveis Socials, Majors i Promoció Humana amb dona, cooperació al desenvolupament, immigració, família, discapacitats, malalts mentals, centre d’Alzheimer, centres de malalts mentals, centres de disminuïts psíquics i centre d’estimulació precoç.
Marian Soro en Turisme i Promoció Econòmica de Xàtiva amb l’explotació del Castell, mercats, l’escorxador, hotel i foment de treball.
En les al·legacions de L’oposició en aquest punt EU es va proposar per a formar part de la junta de govern per a estar més consensuada, Bloc va demanar una junta a més varietat de sexe i PSPV també va demanar més paritat.

El sext punt era la proposta de l’Alcaldia sobre la creació i composició de les Comissions Informatives permanents, la composició de les quals estarà formada pel grup popular amb el president i 4 membres, el grup socialista amb dos membres, el grup Bloc-Compromís amb un membre i el grup Esquerra Unida amb un membre.
La comissió número 1 serà denominada règim intern i seguretat i estarà presidida per José Antonio Vidal. La comissió 2 d’Hisenda i especial de compres serà presidida per Ramón Vila. La comissió número 3, denominada socio-cultural, estarà presidia per MªJosé Pla. I la comissió número 4 denominada de foment estarà presidida per Vicent Parra.
El grup socialista es va abstindre, EU va votar en contra, i PP i Bloc votaren a favor, per la qual cosa s’aprovaren aquestes comissions.

El setè punt era una Proposta de l’Alcaldia sobre delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local i dació de compte de Resolució de l’Alcaldia sobre la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, on l’oposició va votar en contra.

El vuitè punt va ser la Proposta de l’Alcaldia sobre nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.

El novè punt del dia fou la Proposta de l’Alcaldia sobre drets econòmics dels membres de la corporació, on va informar que els regidors que tindrien dedicació exclusiva serien José Antonio Vidal i Marián Soro, un regidor menys que en l’anterior legislatura, i que aquestos rebrien un salari de 1400€ al mes.
Per l’assistència als plenaris, cada regidor rebrà 270€ per plenari, i 120€ per l’assistència a les comissions.

2 comentarios sobre “Celebrada la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Xàtiva”

  1. En les que estàn caiguent és vergonyós el salari dels concejals, i més encara que estos cobren tant 270 i cent i pico per anar i veure’s les cares o directamnte pegar la cabotada.

    Açò és lamentable, no som exemple de res…

    patètic.

  2. L’opocició ja va demanar que es baixaren els salaris i el PP va dir que els seus concejals estarien ben pagats i que si volien que se’ls baixaren ells però no els seus (els del PP).
    De tota manera pense exactament igual que «uno».

Los comentarios están cerrados.