Canals convoca un premi per la Igualtat

El Centre de Formació de Persones Adultes de Canals, a través de l’Associació d’Alumnes de FPA.- Canals, en el seu 25 aniversari, convoca la celebració d’un premi per la igualtat.

Aquest premi busca el reconeixement aquelles dones que han destacat pel seu treball, envers els drets de les dones. Aquest treball es podrà reflectir als àmbits associatius, professional, esportiu, etc., així com a la seua pròpia trajectòria vital

La convocatòria és anual i d’àmbit local de Canals

Les propostes de les candidates es realitzaran abans del 26 de març pels següents mitjans:

correu electrònic:

fpa.canals@hotmail.com

blog:

http://epacanals.blogspot.com

correu ordinari :

I premi fpa.- Canals per la igualtat

C/ San Juan de Ribera, 72

46650.- Canals- València

Les propostes presentades constaran del nom i cognoms de la candidata, així com l’enumeració raonada del mèrits pels quals és mereixedora del Premi fpa.- Canals, per la igualtat

El Jurat estarà integrat per 2 professors/es, 2 representants de l’Associació d’Alumnes i el presidirà la Directora del Centre.

L’ elecció de la candidata es farà pública el dia 16 d’abril pels mitjans de comunicació.