Canals: Bases del concurs dels premis literaris Francesc Bru i Arcadio Ferrer 2010

L’Ajuntament de Canals, mitjançant la Regidoria de Cultura, convoca el concurs per els PREMIS LITERARIS FRANCESC BRU de narrativa i poesia en valencià i ARCADIO FERRER PEIRO de narrativa i poesia en castella, 2010

El PREMI “FRANCESC BRU” DE POESIA es concedirà a la millor obra o col·lecció de poesia en valencià. Ha de ser obra original, inèdita i d’una extensió mínima de 100 versos. La seua dotació neta serà de 400 €. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

El PREMI “FRANCESC BRU” DE NARRATIVA es concedirà a la millor obra de narrativa en valencià. Ha de ser obra original, inèdita i d’una extensió mínima de 15 fulls, format DIN A4, a doble espai i màxima de 25 fulls. La seua dotació neta serà de 400 €. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

S’estableix un accèssit dotat amb 200 € nets a la millor obra poètica d’autor local en valencià i un accèssit dotat amb 200 € nets a la millor narració d’autor local en valencià. En cap cas els accèssits s’acumularan als premis anteriors.

El PREMI “ARCADIO FERRER PEIRÓ” DE POESIA es concedirà a la millor obra o col·lecció de poesia en castellà. Ha de ser obra original, inèdita i d’una extensió mínima de 100 versos. La seua dotació neta serà de 400 €. Podrà participar qualsevol persona ho desitge, amb un màxim de dos obres.

El PREMI “ARCADIO FERRER PEIRÓ” DE NARRATIVA es concedirà, a la millor obra de narrativa en castellà. Ha de ser obra original, inèdita i d’una extensió mínima de 15 fulls, format DIN A4, a doble espai i màxim de 25 fulls. La seua dotació neta serà de 400 €. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

Els originals duran escrit, en la primera fulla, un lema i un títol. Hauran de ser presentats per triplicat i sense signar, dins d’un sobre davant del qual només hi haurà escrit el lema corresponent. S’adjuntarà un altre sobre que contindrà una fitxa amb la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon, una fotocòpia del DNI o passaport i, de nou, el lema i títol del treball.

Les obres aspirants es presentaran, personalment o per correu, fins el 16 d’octubre de 2009 en:

CASA DE CULTURA DE CANALS, C/. Beat Factor, 17 – 46650 CANALS
tel. 96 224 02 14 – e-mail: HYPERLINK «mailto:canalscultura@gva.es» canalscultura@gva.es

El jurat el composarà un grup de professors d’Educació Secundària. Serà presidit per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Canals i farà de secretari el Coordinador de la Casa de Cultura.