Bloc-Compromís de Xàtiva proposa al ple una Via Verda

Cristina Sunyer destaca l’adopció de mesures per a la transformació de l’antic traçat de ferrocarril Xàtiva-Manuel per ubicar aquest tram

La portaveu del Grup Polític Municipal Bloc-Coalició  Compromís de Xàtiva, Cristina Sunyer, proposarà al pròxim ple una proposició per tal de transformar l’antic traçat de ferrocarril Xàtiva-Manuel en una Via Verda. En novembre de 2008, el grup Compromís va presentar en les Corts Valencianes una esmena al projecte de pressuposts de 2009 per que es consignara dotació suficient per la conversió del tram ferroviari en desús Xàtiva – Manuel – Sant Joan d’Ènova en Via Verda, esmena que va ser desestimada amb els vots del PP. Sunyer recorda que al Ple de l’Ajuntament de Xàtiva del 5 de juny de 2009, amb el dictamen favorable de la comissió de foment, per unanimitat adopta una sèrie d’acords adreçats a fer els tràmits necessaris per iniciar el projecte i la consecució de l’esmentat objectiu.  Segons la portaveu, l’expedient esmentat en el punt anterior no va aconseguir els objectius que cercava per les condicions desfavorables que en el seu moment va imposar el propietari dels terrenys (ADIF) en requerir unes contraprestacions econòmiques que l’Ajuntament de Xàtiva no va acceptar, postura compartida, si mes no, per tots els grups representats al Consistori en aquell moment. El Grup Compromís de l’Ajuntament de Xàtiva, considera convenient argumentar en favor del Consistori la irracionalitat de les pretensions econòmiques de Adif.

Des del grup, manifiesten que actualment hi ha una conjuntura totalment diferent a la d’aquell moment, «amb un govern de l’estat i un Director General de l’ADIF, totalment receptius a les demandes de l’Ajuntament de Xàtiva. També ens trobem amb uns Pressuposts Generals de l’Estat que suposen per a la Comunitat la menor inversió per càpita i en relació al PIB de tot l’estat espanyol, motiu pel qual considerem un bon moment per recavar la cessió gratuïta dels terrenys als municipis afectats, o en el seu defecte a la Generalitat Valenciana en mínima compensació a l’agravi en les inversions de l’estat que hem patit en aquestos pressupostos», recorda Sunyer.

Sunyer diu que l’Ajuntament de Xàtiva disposa «d’una potencialitat política addicional, la capacitat de recavar el recolzament polític de tots els grups representats en les Corts Valencianes per que donen suport a un acord com aquest, si finalment disposa dels consens del Ple». La portaveu destaca que la idoneïtat de l’actuació es basa en el potencial que pot tindre la conformació de la Via Verda per complementar l’oferta turística en la seua vessant mediambiental, afegint-se al que forma el principal recurs que es el conjunt Cova Negra – Estret de les Aigües. El valor estratègic d’aquesta Via Verda es de primer ordre donat «que suposa un eix que pot vertebrar tant els recursos mediambientals de Xàtiva com altres que es troben al seu voltant com son l’entorn format per Les Salines de Manuel, La Font Amarga de Castelló de la Ribera i l’ermita de Santa Anna de Xàtiva també», recalca. Sunyer agrega que les vies verdes tenen una gran acceptació i son recorregudes per milers de vianants i ciclistes. La mes pròxima a Xàtiva es Lorxa – Villalonga que els caps de setmana es visitada per multitud de persones.