Bixquert es fa sentir

Des de la creació de l’Associació de Veïns de Bixquert, ara fa quatre anys, els representants de l’associació de veïns de Bixquert, venim mantenint reunions contínues amb diferents regidors del consistori municipal, per tractar tots els temes que afecten els interessos dels nostres associats i tot el veïnat que habita de manera directa o indirecta la partida de Bixquert, trobem que més de 1.000 famílies, de les quals al voltant de 300 en són socis.

Els temes que s’han tractat en aquestes reunions han sigut la senyalització dels camins de la partida de Bixquert, sobre la qual s’ha aconseguit que se senyalitzen els principals camins, però aquestes no eren totes les nostres pretensions. Després de contínues trobades amb el regidor d’urbanisme Vicente Parra, se’ns va comunicar que ja estaven encomanades les plaques a l’empresa concessionària, i que a finals del mes de febrer estarien en disposició d’iniciar la seua col·locació de manera inicial i pilot en dos camins importants de Bixquert (les quals servirien de model i en breu estaria enllestida tota la senyalítica dels camins, a la qual seguiria la numeració de les parcel·les i posterior ubicació de les bústies de correu). I que si no fos així, a tot estirar es col·locarien per a Pasqua, però ara que ja estem damunt d’aquestes dates podem corroborar un cop més que ens han oblidat, o que simplement «ens han passat en raons», com en tantes d’altres coses i ocasions.

Un altre dels temes tractats fou la ubicació de contenidors i punts de recollida selectiva, sobre la qual cosa se’ns informà que es canviarien els actuals contenidors per uns d’altres que siguen més acordes amb l’entorn i que estiguen protegits de les destroces dels animals. La data que se’ns donà per a la seua ubicació fou entre els mesos de març i d’abril de 2009, una altra promesa que sembla incomplerta. Respecte a l’asfalt de camins i les seues respectives reparacions i manteniment, és a dir la neteja i reparacions dels desperfectes que s’ocasionen per les inclemències meteorològiques i el propi ús, que és una de les contínues demandes de la nostra associació. A la qual cosa el regidor ens comentà que tots els anys hi ha una partida per al manteniment i reparació, així com subvencions tant de Diputació com de Conselleria («que brillen per la seua absència»), atés que no deixa de ser sorprenent i vergonyós que camins com el de Bolvens, entre d’altres, continuen plens d’esborrancs, clots i forats, i són del tot perillosos, de vegades intransitables, fets que venim denunciant a la nostra pàgina web www.bixquert.org. Per això des de l’associació demanem que els diners públics no es desvien per a d’altres usos.
Un altre tema important i que hem mogut des de l’associació és la Wifi i WiMax a Bixquert, sobre el qual presentàrem un projecte amb el respectiu pressupost, què ja fou presentat prèviament a Marcos Sanchis, regidor encarregat de les noves tecnologies (a més de ser l’encarregat de les associacions de veïns, cal recordar-ho), un tema sobre el que continuem treballant i esperem que arribe a bon terme. Les bústies a Bixquert, ha estat un altre dels temes tractats, el qual ja es trobava retardat perquè la data que es posà des del propi ajuntament fou el Nadal de 2008, el qual com ha passat en d’altres aspectes ha anat prolongant-se i ajornant-se. També s’ha tractat la contaminació lumínica que hi ha a la zona de Bixquert, tema que també ens digueren que estaven a punt d’actuar, però simplement cal que ens passegem de nit per les urbanitzacions inacabades per a comprovar que no s’ha fet res de res. Amb tot també des de l’associació hem transmés les queixes dels nostres associats al voltant del perill que suposen els caçadors desaprensius, en determinades zones de Bixquert, i els motoristes irracionals.
Com poden veure des de l’Associació de Veïns de Bixquert estem ben actius i contínuament sol·licitem l’actuació directa i eficaç de l’Ajuntament, sobre unes promeses que s’han fet, atés que és aquest organisme i els seus representants polítics els que han d’actuar i fer efectives les demandes i necessitats del veïnat de Bixquert. Una partida, cal recordar, catalogada d’urbana (i que paga com a tal) però com es pot comprovar no rep bona cosa dels serveis que paguem. Anem a veure si ara que ve Pasqua…