Barxeta: El BLOC denúncia un presumpte frau

log-bloc-bxtExàmens baix sospita. El Bloc denúncia un presumpte frau en el procés de selecció de personal del Taller d’Ocupació “La Mallà” de Barxeta en el qual, la comissió mixta ha primat, curiosament, a varis aspirants què són simpatitzants del bipartito Esquerra Unida i Partido Popular en el consistori de Barxeta.

Les llistes dels participants en la primera prova de la selecció, unes preguntes de cultura general, es feren públiques el passat divendres en les dependències municipals i el malestar de molts aspirants anava augmentat a mesura que coneixen la relació dels alumnes que havien superat o no la prova. “Han fet el que els ha donat la gana i no hi ha dret que ho facen així”. Per part del Bloc, afirmen que: “Creiem que el procés ha sigut discriminatori perquè no s’ha tingut en compte els principis d’igualtat que deu complir qualsevol convocatòria d’oposicions per a aconseguir un lloc de treball”.

Segons ha manifestat el portaveu del Bloc a l’Ajuntament, Enric Soler: “Açò és un abús de poder per part d’EU i del PP i més si cap, tenint en compte la difícil situació econòmica de moltes famílies del poble, que tenen vertadera necessitat i no ha eixit seleccionat cap membre de la família ni en aquest taller i a l’anterior, en canvi membres de certes famílies, ideològicament afins, han sigut seleccionades en aquest taller i l’anterior”.

Fent un repàs als alumnes que han superat l’examen, es troben la filla i un fill del tinent d’alcalde (EU), dos cunyades de sengles regidors d’EU i també el cunyat del portaveu del PP, en canvi i curiosament, no han superat, la filla del secretari local del Bloc i dos suplents en la llista electoral de les eleccions municipals del 2007, entre d’altres simpatitzants del Bloc.

La regidora del Bloc Desi Mahiques, per la seua part ha manifestat: “És clar que presumiblement, doncs no es pot demostrar, ha hagut un frau en la correcció de les proves de coneixements de cultura general, perquè una persona amb capacitats suficients pot tenir un mal dia i eixir-li mal un examen i no superar-lo, però és molt cridaner i sospitós que hagen aprovat certes persones que s’han presentat, Barxeta és un poble menut i ens coneguem tots”.

Per informar a la gent que no havia superat la prova i assessorar-la dels passos que calia seguir per tal de fer palesa la seua disconformitat, els tres regidors del Bloc convocaren una reunió informativa a les dependències de la Casa de la Cultura el dissabte per la vesprada. La convocatòria va tenir que fer-se pel boca a boca i pel mòbil, per les persones afectades, degut a la negativa de l’alcalde Vicent Antoni Giner (EU) d’autoritzar al funcionari encarregat dels bans a realitzar el que havien sol·licitat els regidors del Bloc. Negativa que per altra banda, demostra una vegada més, el seu vertader tarannà totalitari i sectari.

El dilluns 9 de novembre està previst realitzar-se la segona prova de la selecció, la qual consisteix en una entrevista i posteriorment es realitzarà la baremació de les situacions personals amb la qual conclourà el procés de selecció. Vist el vist, es podria vaticinar el nom dels trenta aspirants que finalment optaran al lloc de treball.