Acta de lliurament del Concurs del Cartell Anunciador de la Fira d’Agost 2009 de Xàtiva

En la Casa de Cultura de Xàtiva, a les 19:30 hores del dia 24 de juny de 2009, es reuneix el Jurat convocat per a qualificar les obres presentades i atorgar d’entre elles, el Premi del Concurs de Cartell Anunciador de la Fira d’Agost 2009, de Xàtiva, format per:

President: Na Rosa Mª Esteban Miedes
Regidora de Fira i Festes de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva

Vocal: En Vicent Martínez Segrelles
Artista plàstic

Vocal: En Santiago Sancho Gómez
Dissenyador gràfic

Vocal: En Dario Molina Villalba
Dissenyador web

Secretari: N’Armando Vila García
Tècnic de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva

Dels 32 cartells presentats a la convocatòria que són visionats i analitzats exhaustivament pels membres del Jurat, es seleccionen 8 obres, decidint, després de llarga del.liberació, atorgar el Primer Premi del Concurs del Cartell

Anunciador de la Fira d’Agost 2009, de Xàtiva, a l’obra enregistrat amb el núm. 1 que duu el lema “Una història amb molt de futur (part I)” de la que és autor Francisco Pons Dueñas, de Xàtiva, aunque en la actualidad reside por motivos profesionales en Valencia.

El Jurat fa constar en acta, per la seua qualitat, una Menció d’Honor per al cartell núm. 8, amb el lema “A ple migdia”, de l’autor J. Daniel Sanz Sanchis, de Xàtiva.

I per que conste, s’expedeix la present acta a les 20:55 h. del dia 24 de juny de 2009.