Xàtiva inicia el procés d’escolarització de l’alumnat d’infantil i primària

Les sol·licituds es presentaran al centre escolar que els pares hagen escollit com a primera opció, des de hui fins al 14 d’abril

Ja ha començat el procés d’escolarització ordinària de l’alumnat a les etapes d’infantil i primària. L’Ajuntament de Xàtiva informa a tots els pares i mares dels xiquets i xiquetes que compleixen tres anys que han de ser escolaritzats en el segon cicle d’Infantil als centres educatius del municipi.

Per al curs vinent, el nombre de xiquets i xiquetes que compleixen tres anys censats a Xàtiva ascendeix a 293. Per tant, existeix suficient nombre de places escolars per poder absorbir al total d’aquesta població.

Aquesta setmana, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Xàtiva, Mª José Pla, ha enviat una carta a aquests pares i mares. Aquesta carta inclou una salutació de presentació, el model de sol·licitud de plaça escolar i un llibret amb informació rellevant per a tot el procés de matriculació.

Aquest any, com l’anterior, Xàtiva es constitueix en districte únic. Per tant, la baremació no inclou major puntuació per viure més prop d’un determinat centre educatiu.

Les sol·licituds de plaça escolar es presentaran al centre escolar que els pares hagen escollit com a primera opció, des de hui dilluns fins al 14 d’abril, ambdós inclosos.

Durant aquestos mateixos dies, els membres del Gabinet Psico-pedagògic Municipal estaran als seus despatxos, situats al segon pis de l’Ajuntament, per resoldre els dubtes que els pares o mares puguen tenir durant aquest procés, en horari de 12 a 14 hores.