Xàtiva dobla l’endeudament per ciutadà en menyes d’un any

Lorente “Rus ha provocat que l’endeutament per habitant a Xàtiva s’haja doblat en menys d’un any i es situe en 849,95€”

Segons el portaveu d’EU, Miquel Lorente, “Rus és el particular cavall d’Atila de la ciutat donat que ens deixarà un endeutament aproximat als 30 milions d’euros, en una ciutat on la carta de serveis que s’ofereix a la ciutadania no ha crescut ni de lluny amb el progressiu grau d’endeutament”. El Grup Municipal d’EU ha informat que l’augment del deute ha estat constant i molt fort en els darrers anys, de fet la seqüència ha estat de 420€ d’endeutament per habitant en l’any 2010, en 2011 passà a 464’64€ per habitant i finalment en 2012 ha passat a 849’95€. Segons la formació d’esquerres “tot i que Rus tancava el pressupost en superàvit cada any hi havien moltes factures que no estaven reflectides en la comptabilitat municipal, amb un total de 13 milions d’euros, han acabat sorgint amb el Pla Montoro fent que l’endeutament es situe, per ara, en els 27 milions d’euros”

Lorente “Rus ens costarà molt car a tots els ciutadans”

Per a Lorente “aquest endeutament respon clarament als balafiaments, sobrecostos i barbaritats d’un alcalde que ha gestionat la ciutat com si fos una festa particular i on els serveis més bàsics, com els serveis socials o la creació d’escoletes infantils municipals, han quedat totalment supeditats per altres despeses superflues”. En aquest sentit Lorente ha volgut aclarar que “a tots els ciutadans les festes de Rus no són en absolut debades. De fet, ens han costat molt cares. Cada xativí, a hores d’ara, haurà d’afrontar un deute afegit de 850€ als costos que de per se ja comporta el funcionament dels serveis municipals”.que