Xàtiva: Convocatòria d’assemblea general per als membres del CJX el dia 11 de Juliol de 2009

El dissabte 11 de juliol, el consell de la joventut de Xàtiva durà a terme l’assemblea general ordinària,essent convocades totes les entitats membres, on es tractaran els següents punts del dia:

  1. Lectura de l’acta anterior.
  2. Presentació de l’informe de gestió.
  3. Informe de les activitats realitzades.
  4. Informe econòmic.
  5. Esmorzar.
  6. Aprovació de noves altes i baixes.
  7. Dimissió de la permanent.
  8. Elecció de la junta gestora.
  9. Precs i qüestions.

El lloc de l’assemblea serà la zona del consell a la casa de la joventut, 3ª planta, la primera convocatòria a les 9 hores i a les 9:30 h per a la segona.

Estan convocats tots els membres de les entitats membres ja que tenen veu, però sols hi haurà dret a vot per a dos membres de cada associació que forma part del consell de la joventut de Xàtiva.