Units x Valéncia de Carcaixent alça les estores de l’Ajuntament de Carcaixent

La pressió d’Ana Calatayud acaba amb el tracte de favor del consistori cap a unes quantes empreses constructores.

Una simple sol·licitud d’informació a què es va donar entrada en el registre de l’Ajuntament de Carcaixent el passat dia 15 de setembre ha sigut prou per a què s’encengueren totes les alarmes en l’equip de govern d’esta ciutat de la Ribera Alta i no és per a menys, ja que entre els expedients que demanava Calatayud es trobaven els corresponents a les liquidacions pendents des de 2009 per la mercantil URBANITZADORA SECTOR PPI01, S.L. que ascendixen a més de 1,6 milions d’euros.

Segons Ana Calatayud, “resulta com a poc xocant la falta de zel de l’equip de govern en este assumpte, quan per quantitats infinitament menors es posa immediatament en marxa la maquinària burocràtica per al seu cobrament” per lo que la regidora valencianista denuncia “el tracte de favor que determinades empreses reben de l’Ajuntament, mentres s’acaça als ciutadans”. D’altra banda assegura que “resulta inexplicable com en època de crisi en la què tots els ajuntaments es veuen obligats a esprémer al màxim els seus comptes i a retallar gastos, el de Carcaixent haja deixat passar tant temps sense iniciar els procediments de cobrament”.

Davant de la inevitable interpel·lació de la regidora d’Units x Valéncia en el pròxim ple segons els requeriments de documentació, l’Alcaldessa va optar la setmana passat per emetre dos resolucions en què se insta a la mercantil a cancel·lar el deute.

No obstant això Calatayud contínua considerant estes resolucions com un tracte de favor, ja que “els imports reclamats no inclouen recàrrecs ni interessos de demora, per lo que s’establix un precedent injust i discriminatori”

Finalment la regidora valencianista a assegurat que “en l’Ajuntament de Carcaixent hi ha hagut una mala gestió dels recursos públics durant massa temps. Alçarem les estores i deixarem que entre l’aire”.