Una ontinyentina participa a un programa del Fons Valencià

Realitzarà el seu treball a Equador dins de la iniciativa  «Experts municipal voluntaris»

El Fons Valencià per la Solidaritat, entitat que agrupa a ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana en el treball en matèria de cooperació i solidaritat internacional, posa en marxa la primera edició del programa “Experts Municipals Voluntaris” (EMV). Este programa té un doble objectiu: proporcionar assistència tècnica a les entitats locals del Sud amb les quals col·labora el Fons, al mateix temps que facilitar l’accés de tècnics valencians a l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, afavorint la implicació directa dels municipis socis en els projectes  desenvolupats pel Fons Valencià o les seues contraparts locals.

En esta primera edició, s’han convocat 4 places en 2 països; Equador i El Salvador, que permetran, durant el període d’un mes, assistir tècnicament a les contraparts locals del Fons (entitats, associacions i municipalitats) al mateix temps que propiciar l’intercanvi de coneixements i experiència amb el món local d’estos països.

El programa “Experts Municipals Voluntaris” posa en valor l’assistència tècnica com a ferramenta per a la cooperació internacional al desenvolupament, així com l’immens potencial de coneixements i experiència dels tècnics dels municipis valencians.

Gemma Pella, tècnica de Comunicació i Desenvolupament de l’Ajuntament d’Agullent, ha estat seleccionada dins del programa per participar en una assistència tècnica amb el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Cuenca del Río Jubones, al  Sud de l’Equador, i desenvoluparà el seu treball voluntari amb esta entitat del 7 d’agost al 9 de setembre d’enguany. El Consorcio del Jubones és la contrapart més important que el Fons disposa en este moment i amb el mateix està impulsant el projecte “Aigua i Governança”.

L’assistència tècnica en la qual participarà la voluntària busca generar estratègies de sostenibilitat i foment del desenvolupament econòmic en la Cuenca del Jubones mitjançant la construcció d’una proposta per a l’impuls d’un corredor turístic i l’ intercanvi de fires agroecològiques, artesanals, gastronòmiques i culturals de la conca.

El programa EMV es va presentar als socis del Fons al llarg dels mesos de maig i juny passats. El programa planteja que es preste un recolzament tècnic especialitzat en països en vies de desenvolupament, i amb contraparts amb les quals el Fons Valencià col·laborar o està impulsant algun projecte. Així mateix el programa busca la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud, i sobre les causes de la pobresa. Amb el programa es vol contribuir a fomentar la participació dels tècnics dels ajuntaments valencians  en iniciatives de cooperació al desenvolupament mitjançant el voluntariat internacional.

Els participants ofereixen el seu treball voluntari, durant el seu mes de vacances, en el treball proposat per la mateixa contrapart, el Fons es fa càrrec del desplaçament del tècnic/a voluntari/a, l’assegurança mèdica del mateix, el pagament de les taxes aeroportuàries, i la seua alimentació. La contrapart local proporcionarà l’allotjament i les despeses corresponents als desplaçaments interns necessaris per desenvolupar la seua activitat professional durant l‘estada.

La treballadora de l’Ajuntament d’Agullent, seleccionada en el programa EMV, participarà en els següents treballs durant la seua assistència:

  • Elaboració d’un projecte de corredor turístic de la Conca del Riu Jubones.
  • Realització d’una proposta de senyalització turística dels cantons membres de la conca.
  • Elaboració d’un projecte de foment de les fires solidàries en la Conca del Riu Jubones com a espais d’intercanvi i comercialització.