Un taller d’ocupació proporcionarà treball a 16 veïns aturats de la Llosa de Ranes

El projecte contempla l’adequació de l’antic escorxador com a nou Espai Jove Municipal

Un taller d’ocupació orientat al condicionament de l’antic escorxador com a Espai Jove Municipal i l’adequació de parcs i jardins de titularitat pública proporcionarà treball a un total de 16 veïns i veïnes aturats de la Llosa de Ranes. Aquest pla laboral s’emmarca dintre dels programes impulsats des de la Mancomunitat de Municipis La Costera-La Canal. Els beneficiaris del taller d’ocupació respondran al perfil d’especialistes en infraestructures de jardins i també particions i acabats d’interiors.

El programa compta amb una dotació pressupostària que ascendeix fins els 156.519,04 euros, repartits entre els tres mòduls dels quals consta el projecte formatiu. La Mancomunitat realitzarà una aportació de 146.519,04 euros i comptarà amb el cofinançament de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes que destinarà una partida pressupostària de 10.000 euros.

El Servef de la Generalitat Valenciana emetrà una resolució amb els aspirants inscrits en les especialitats laborals requerides. Posteriorment serà la mateixa Mancomunitat l’encarregada de portar a terme el preceptiu procés de selecció.

L’Espai Jove Municipal de la Llosa de Ranes pretén convertir-se en un punt de trobada per als joves de la localitat. Comptarà amb diferents sales polivalents per a la realització d’activitats diverses, a més d’una aula d’informàtica, zones recreatives i connexió a Internet.

Mitjançant el desenvolupament d’aquest taller d’ocupació també es pretén executar treballs d’adequació del jardí de la ‘Serreta del Calvari’ i habilitar-lo com a zona verda i d’esbarjo per als veïns i veïnes de la localitat.

L’Ajuntament contracta a 28 nous treballadors
Des del passat 1 de juliol l’Ajuntament de la Llosa de Ranes compta amb un total de 28 nous treballadors per a la realització de tasques de neteja i manteniment de barrancs, camins rurals i vies publiques de la localitat. El nou personal laboral queda adscrit al programa d’ocupació temporal impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i dirigit a les corporacions locals. Aquest pla pretén pal·liar l’atur agrícola eventual, mitjançant l’impuls de projectes que tenen per finalitat fomentar l’ocupació agrària en zones rurals deprimides, garantint així als treballadors un complement de renda.

El programa laboral és finançat íntegrament pel SEPE amb una dotació econòmica que ascendeix fins els 30.572 euros. La subvenció contempla els costos salarials totals, inclòs la cotització empresarial a la Seguretat Social.

Els 28 nous treballadors han estat dividits en dos segments laborals. De manera que la meitat treballaran durant el present mes de juliol i la resta ho faran durant el mes d’agost.