Treballadors de neteja de l’Empresa Limpiezas Raspeig porten més de dos mesos sense cobrar

La firma té adjudicades les contractes de neteja dels jutjats de Xàtiva i d’Ontinyent


L’empresa de Neteges Raspeig, es retarda sistemàticament en els pagaments de les nòmines mensuals
, així com a les corresponents a pagues extraordinàries als centres de treball de les províncies d’Alacant, València i Castelló. Concretament en l’àmbit de les Comarques Centrals, té adjudicades les contractes de neteja dels Jutjats d’Ontinyent i Xàtiva, així com els instituts de Mur d’Alcoi, Cocentaina, Alcoi, Ibi, Castalla i Onil, com a centres més importants. Es tracta d’una estratègia de morositat empresarial que afecta greument les treballadores i als treballadors i a les seues famílies que, en molts casos, depenen d’aqueixos ingressos. En aquest moment, l’empresa deu a part de la plantilla dues mensualitats, la paga extraordinària d’estiu i fins i tot les liquidacions de contractes fixos discontinus que van finalitzar el 30 de juny.

Fins al moment, CCOO de Construcció i Serveis de País Valencià, ha intentat resoldre les situacions mitjançant el diàleg i la mediació, el que ha resultat complicat donada la dificultat per a contactar amb el responsable o per a aconseguir informació fiable necessària com a dates de pagament o motius del retard. A vegades, encara obtenint informació aquesta no s’ha ajustat a la realitat.

L’incompliment per l’empresa de l’obligació d’abonar el salari està causant a la plantilla situacions personals i familiars difícils que, ben sovint, comporten problemes financers (impagaments de rebuts o d’hipoteques) que han generat el pagament d’interessos a les entitats financeres.

A més, l’empresa no està cobrint les baixes de les treballadores ni dels treballadors com correspon, el que suposa una sobrecàrrega de treball per als companys i companyes que frega l’explotació i que vulnera el contracte que Neteges Raspeig té amb dits treballadors i treballadores.

De no resoldre’s favorablement aquesta situació, el Sindicat CCOO es reserva la realització de totes aquelles accions i mobilitzacions legals que considere necessàries per a forçar a l’empresa a què complisca les seues obligacions amb la plantilla tal com compleixen tots i totes les treballadores d’aquesta empresa.

Les treballadores i treballadors poden i deuen reclamar l’abonament del salari, des del moment que l’empresa deixa d’abonar-los (no cal esperar tres mesos per a poder realitzar la denúncia de salaris).

«Estem informant , dels clients principals i centres on presten els treballs de neteja, NETEGES RASPEIG, que en cas d’impagament de l’empresa de salaris o Seguretat Social als treballadors, en cas d’impagament reiterat, on es formule reclamacions de quantitat, s’ampliara la dita demanda a l’organisme o institució corresponent, per ser aquesta subsidiària o bé solidària en l’obligació del deute», afirmen des  de CCOO.