Regularització cadastral a la nostra comarca

SALVA CALVO
Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació.

Als últims temps, segurament a molts de vosaltres vos hauran fet arribar una carta per part de la Diputació de València, sobre una regularització cadastral al vostre municipi per establir els impostos que deguem pagar cada propietari d’un bé immoble com vivenda, solar o terreny. Aquest impost és el famós I.B.I. En aquesta carta la Diputació de València, a través d’Imelsa convida als ciutadans a regularitzar la situació dels seus immobles que no estiguen actualitzats. Puntualitzar, que conviden actualitzar els seus béns no estan sancionant. Es pot suposar que al futur ho faran.

Sigue leyendo Regularització cadastral a la nostra comarca