Ajudes a la compra d’una Vivenda

La veritat que no hi ha moltes diferències respecte a les ajudes per a comprar una vivenda de protecció oficial. Es pot dir, que l’habitatge que adquirim es transformà a protegit, amb concessió d’ajudes, però també amb uns condicionants legals, que més avant comentem.

Sigue leyendo Ajudes a la compra d’una Vivenda