STEPV critica l’actuació de l’Ajuntament de Xàtiva en el Consell Escolar Municipal

Cessió de sòl públic a la Universitat Catòlica de València sense informar, incompliment de compromisos en la creació de l’escoleta i intents de tancar grups en valencià

STEPV ha manifestat aquest matí en la reunió del CEM de Xàtiva el seu desacord amb determinades actuacions que s’han produït del per part del Govern del Partit Popular en aquest òrgan, i com que aquest sindicat no vol ser còmplice d’actuacions contra l’ensenyament públic volem posar en clar i denunciar aquests fets davant la societat xativina.

1.- No s’ha consultat el Consell Escolar Municipal (com és preceptiu segons l’ordre 27 d’abril de 2007) en el casos de cessió de terrenys per a centres escolars no públics, ni en la cessió de l’antic edifici de l’IES SIMARRO, i com que no s’ha consultat no consta en cap acta del Consell Escolar Municipal.

2.- Des del Consell Escolar s’ha proposat SEMPRE la creació d’una escoleta de 0 a 3 anys municipal i pública, cosa que mai ha estat acceptada, i, encara més, les places que en un primer moment havien de ser gratuïtes (30 places) per a persones amb pocs recursos han desaparegut.

3.- Diverses vegades s’ha intentat eliminar grups d’ensenyament en valencià (PEV), argumentant que feien falta grups en castellà (PIP). Evidentment el problema no es resolia eliminant grups que ja funcionaven perfectament, sinó que la solució era crear nous grups PIP, tal com hem proposat des de l’STEPV.

4.- Per un altre costat, el regidor d’Educació va manifestar en el Consell Escolar, de data 28-IV-2010, que ell i l’alcalde van proposar a la Universitat de València i a la Universitat Politècnica de València la cessió de l’antic edifici de l’IES SIMARRO i les dues universitats no van acceptar.

L’STEPV ha realitzat les consultes pertinents a través dels seus representants a les universitats abans esmentades i la resposta ha estat que en cap moment han rebut cap oferta sobre terrenys ni edificis des de l’Ajuntament de Xàtiva.

És per tot açò que volem manifestar el rebuig a totes les actuacions que, a més de no complir les normatives establertes, van contra els plantejaments que l’STEPV fa en defensa de l’ensenyament públic i en valencià.