Rafael Soriano reelegit president de la Comissió de Control CECA

Soriano, actual president de Caixa Ontinyet, va ser reelegit ahir, per unanimitat.

La Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA) ha procedit a la renovació dels membres dels seus òrgans de govern, a fi d’adaptar-los a la reforma estatutària; una renovació que arreplega l’estructura actual d’un sector marcat per la superposició de figures jurídiques diverses sorgides a l’empar de la nova legislació.

Així, l’Assemblea General de CECA està composada per totes les caixes i per les entitats creades per estes per a l’exercici indirecte de l’activitat financera, en tant que al Consell d’Administració i a la Comissió de Control només accedix un representant de cada un dels grups o caixes existents: 12 al Consell i 3 a la Comissió de Control.

Després de la constitució del Consell d’Administració, en el que es va reelegir Isidro Fané (President de CaixaBank) com a President de CECA, es va constituir la Comissió de Control en què, per unanimitat, es va reelegir com a President a Rafael Soriano Cairols, al seua vegada President de Caixa Ontinyent, qui ja ostentava el càrrec, igual que Isidro Fainé, des d’abril del 2010.

La Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis és l’Associació Nacional de les Caixes espanyoles, el seu portaveu i representant davant de l’Administració, i proveïdor de les Caixes, a més, en productes i servicis que permeten a estes una major eficiència, innovació, modernitat i competitivitat.

La Comissió de Control és l’òrgan que té encomanada la vigilància de les actuacions del Consell d’Administració, a fi que estes s’adeqüen a la legalitat, als interessos de les Caixes i als acords de l’Assemblea General desenrotlla, a més, les funcions de Comité d’Auditoria. Està composta per tres membres, que actualment són els representants de les Caixes d’Ontinyent, Caixa3 i Pollença.

La reelecció com a President de la Comissió de Control de CECA evidència l’excel·lent labor que Rafael Soriano està desenrotllant precisament en els moments més convulsos d’este sector, i reflectix el carisma de Caixa Ontinyent i del seu president en el sector financer espanyol.

Respecte d’això, Rafael Soriano ha destacat especialment “la renovació de confiança que ja em van atorgar al seu dia les Caixes, més vinculant ara si és possible, perquè s’afronten els més importants reptes del sector. Com sempre he dit, eixa confiança no sols és personal. Darrere de cada president hi ha una institució, un equip i una cultura. I en este aspecte, Caixa Ontinyent ha sabut mantindre sempre una línia clara, coherent i prudent. Per tant, la confiança que se’ns atorga no és fútil, màximament en un moment com l’actual.”

Rafael Soriano té 69 anys, és enginyer tècnic industrial i ha exercit la seua trajectòria professional com a empresari tèxtil. En 1998 va accedir al món financer al ser elegit conseller general i vicepresident primer de Caixa Ontinyent. En el 2000 va ser elegit President de Caixa Ontinyent i, poc després, membre de la Comissió de Control de CECA, càrrec per al que ha sigut reelegit en els següents processos. Des del 21 d’abril del 2010 presidix esta Comissió de Control, de la que havia sigut també vicepresident amb anterioritat. Ha ostentat en diversos períodes, a més, la presidència de la Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis.