PSPV presenta un recurs de reposició contra la taxa del Consorci de Residus

Els veïns de Xàtiva ja poden recollir aquest escrit al despatx del grup i a la seu de l’Agrupació

Els socialistes de Xàtiva han iniciat la seua campanya en contra del rebut de la taxa de fem del Consorci de Residus posant a disposició de tots els veïns de Xàtiva un recurs de reposició contra la citada taxa. En aquest és sol·licita que es revoque la liquidació de la taxa en concepte de transformació, valorització i transport de residus 2012, corresponent al segon semestre, del Consorci de Residus del Pla Zonal X, XI i XII Área de Gestió 2 i es declare nul·la de ple dret. «Aquesta sol·licitud es basa en el fet de que els veïns de Xàtiva ja han abonat la taxa de fem de l’any 2012 a l’Ajuntament de Xàtiva i el que no pot fer-se es pagar dues vegades pel mateix servei», afirmen.

Aquest escrit d’al·legació es pot recollir a partir de hui dijous, pels matins, de 12 a 14 hores, al despatx del Grup Municipal Socialista a la 3ª planta de l’Ajuntament de Xàtiva i per les vesprades, de 19 a 21 hores, a la seu de l’Agrupació Socialista de Xàtiva, ubicada al Carrer de la Caldereria núm. 26.

Una vegada complimentat el mateix ha de presentar-se, per duplicat, a l’Oficina de Recaptació de la Diputació de València. El termini per a la presentació del mateix són 30 dies des de la recepció del rebut per part del Consorci de Residus. Per exemple, si un veí va signar la recepció del rebut el passat dia 13 de desembre tan sols te fins al 13 de gener per a presentar aquest recurs de reposició.

Finalment, els socialistes han informat que està estudiant-se l’elaboració d’un recurs específic per a les vivendes de Bixquert, «ja que aquestes no han pagat mai la taxa de fem de l’Ajuntament i ara volen fer-los pagar el del Consorci de Residus. Aquest fet és il·lògic i profundament injust i mereix un escrit d’al·legació específic», denuncien des del PSPV.