PSPV de Xàtiva presentarà una proposta per redefinir el mapa escolar de la ciutat

Els socialistes denuncien la privatització encoberta de l’educació a la ciutat

La regidora socialista responsable d’educació de Xàtiva, Xelo Angulo, presentarà al proper ple de l’Ajuntament una proposta formal per establir una nova planificació educativa del mapa escolar de la ciutat que haurà de ser consensuada per tots els partits polítics i supervisada pels professionals i actors implicats del Consell escolar municipal per atendre adequadament la situació.

La regidora ha valorat les dades d’admissió i escolarització dels alumnes d’infantil i primària de la localitat i assenyala que «des de fa uns anys el desenvolupament del pla urbanístic del municipi ha fet que la gran majoria dels xiquets que demanden escolarització de 3 anys al col·legis de la ciutat es concentren en la part nord i oest de la mateixa».

Els socialistes diuen que amb l’actual planificació educativa de la ciutat, «obsoleta i denunciada reiteradament pel Partit Socialista, alguns dels centres comparteixen zona d’influència. Si a més afegim que l’abandonament del casc històric per part del PP que governa des de fa més de 16 anys la ciutat està provocant un despoblament de les zones sud i est de la ciutat, per falta de millores, accessibilitat als serveis, neteja i polítiques municipals encaminades a fomentar l’habitabilitat del casc històric s’està aconseguint que les zones d’influència dels col·legis de l’est i sud de la mateixa estiguen poblades de gent gran i poques famílies amb xiquets així com estan fomentant-se que es creen reductes de famílies immigrants que no poden accedir a habitatges més dignes».

Aquesta despoblació del casc històric, apunta Angulo, ja no sols és un problema urbanístic sinó que també provoca una disminució en la qualitat educativa, «ja que diversos col·legis estan en una important crisi de matrícula que sumada a les retallades previstes pel govern de Rajoy, posen en perill centres educatius com l’Attilio Bruschetti o el Taquígraf Martí. Ambdós centres emblemàtics a la nostra ciutat per la qualitat dels professionals, així com pels resultats acadèmics que obtenen els seus alumnes en etapes posteriors d’ESO i Batxillerats».

Des del Grup Socialista demanen al PP local un gran pacte per l’educació pública i de qualitat, confeccionant junt a tots els actors del sector educatiu un nou mapa escolar de la ciutat que redistribuisca les zones d’influència dels col·legis per atendre de manera adequada l’alumnat de la ciutat.

Xelo Angulo recorda el deteriorament que pateix l’ensenyament públic a la ciutat dels darrers anys, ja que “la política de retallades del PP en matèria educativa no comença ara, encara no fa tres anys de la desaparició de l’IES La Costera, la recent i sagnant reducció d’una unitat al Pla de la Mesquita, les escandaloses cessions gratuïtes de sol municipal per a col·legis privats i la cessió d’edificis i espais públic a universitat privades, amb la concertació de batxillerats en centres concertats i la reducció de les corresponents unitats als IES públics”. Des del partit socialista fan una reflexió i, de manera pedagògica, una pregunta a la ciutadania: «Si dos col·legis entren en competència per atendre un mateix alumnat i una mateixa zona, sent un d’ells públic i l’altre concertat i depèn de l’administració del PP reduir un d’ells, ¿a qui creguem que posarà en perill el PP, independentment de la qualitat del seu professorat, dels recursos dels que dispose per atendre l’alumnat, etc?”.

La regidora manifesta que la comunitat educativa ha d’apostar i defensar l’educació pública i de qualitat, «és urgent confeccionar un nou mapa escolar de la ciutat per adequar al moment actual una planificació obsoleta des de fa més de 15 anys, en benefici del futur de la nostra ciutat, en benefici del futur dels nostres fills i filles”, finalitza.


Dades de VACANTS de 3 anys als col·legis d’infantil i primària de Xàtiva:

Col·legi Claret (Concertat. Zona nord-oest): 8

Nuestra Sra. De la Seo (Concertat. Zona centre): 0

Inmaculada (Concertat. Zona est): 11

Betania Escola infantil (Concertat. Zona oest): 6

Teresa Coloma (Públic. Zona nord-est): 0

Attillio Bruschetti (Públic. Zona est): 19

Taquígraf Martí (Públic. Zona centre, sud): 11

Martínez Bellver (Públic. Zona sud-oest): 4

Jacinto Castanyeda (Públic. Zona sud-oest): 0

Gosalbes Vera (Públic. Zona centre): No té infantil 3-6 anys