Protecció Civil de Xàtiva posa en marxa servici de trasllat als col·legis electorals

Per a persones amb dificultats greus en la mobilitat i que no compten amb mitjans propis per a traslladar-se

Protecció Civil Xàtiva prestarà serivici de trasllat als col·legis electorals per a les eleccions generals del 20 de desembre. El servici estarà des de les 9 fins a les 14 hores i està destinat a aquelles persones amb dificultats greus en la mobilitat i que no compten amb mitjans propis per a fer-ho.

Per aquest motiu, a partir del dijous 17 i fins al dia 20 de desembre 2015, les persones interessades, per mitjà de telefonada a la Policia Local al 962049899 o bé amb la personació d’algun familiar en les dependències d’aquesta policia, podran requerir aquest servici, aportant el nom complet, DNI, domicili i telèfon de contacte de la persona que necessita el servici. Protecció Civil es posarà en contacte amb ell prèviament, per a fixar l’hora de l’arreplega i trasllat al col·legi electoral.