Programa d’actes de Santa Cecília de la Música Vella

18/11/2011 DIVENDRES
A les 20 hores. Secretaria de la Societat, finalitza el termini d’admissio? de fotos del VIIIe? Salo? Monogra?fic de Fotografia.

21/11/2011 DILLUNS
A les 20 hores. Salo? d’Actes de la Societat inauguracio? i lliurament de premis del VIIIe? Salo? Monogra?fic de Fotografia. Les obres s’exposara?n fins el 11 de desembre.

22/11/2011 DIMARTS
A les 17,30 hores, Berenar per a totes les Cecilianes als locals de la Societat.

24/11/2011 DIJOUS
20 hores. Secretaria de la Societat, finalitza el termini d’admissio? de treballs del Concurs de Dibuix.

25/11/2011 DIVENDRES
A les 22’30 hores Sala d’Assaig de la Societat. Assaig general de la Banda.

26/11/2011 DISSABTE
A les 20 hores. Centre Cultural Xa?tiva (CCX). Acte de Presentacio? i Proclamacio? de la Ceciliana Major 2011/2012 Sra. Amparo Pe?rez Gozalbes, actuant com mantenidor de la Presentacio? Alejandro Ventura Pe?rez i amenitzat per un grup de mu?sics de la nostra Societat. A continuacio?n Sopar de baix brac? als locals de la Societat.

27/11/2011 DIUMENGE
A las 9’30 hores al pati del Col·legi Gozalbez Vera, tradicional partit de futbol entre les seccions de metall-percusio? i fusta-corda fregada.
A les 11 hores, esmorc?ar oferit per la Ceciliana Major 2011/2012 Sra. Amparo Pe?rez Gozalbes a tots els Mu?sics, Cecilianes i Directius, al Salo? d’Actes de la Societat.
A les 18 hores als locals de la Societat eixida de la nostra Banda, Cecilianes, Directius i simpatitzans per a dirigir-se al domicili de la Ceciliana eixint Srta. Ester Albiar Aliaga, al carrer Cerda?n de Tallada, nu?mero 7, per tal de traslladar la imatge de Santa Cecilia a la Parro?quia La Merced.
A les 19 hores, en l’Esglesia La Merced, Santa Misa en honor a la nostra Patrona en sufragi dels nostres difunts.
En fi nalitzar s’efectuara? en processo? el trasllat de la imatge al domicili de la Ceciliana entrant, Sra. Amparo Pe?rez Gozalbes, situat a la plac?a Sant Jaume, nu?mero 28.

28/11/2011 DILLUNS
A les 18 hores. Sala d’Assaig de la Societat, inauguracio? del Concurs de Dibuix. El tribunal qualifi cara? els dibuixos presentats al concurs.
A les 20 hores, Audicions a la Casa de la Cultura.

29/11/2011 DIMARTS
A les 19 hores, Sala d’Assaig de la Societat, Audicio? a ca?rrec dels alumnes de L’Escola de Mu?sica.
A les 22 hores, Sala d’Assaig de la Societat, assaig general de la Banda.

30/11/2011 DIMECRES
A les 19 hores, Sala d’Assaig de la Societat, Audicio? a ca?rrec dels alumnes de L’Escola de Mu?sica.

1/12/2011 DIJOUS
A les 19 hores, Sala d’Assaig de la Societat, Audicio? a ca?rrec dels alumnes de L’Escola de Mu?sica. Despre?s lliurament dels premis del Concurs de Dibuix.

2/12/2011 DIVENDRES
A les 18 hores, Sala d’Assaig de la Societat, “xocolata?” oferida per l’Agrupacio? de Cecilianes a tots els educans de L’Escola de Mu?sica.
A les 20 hores, Audicions a la Casa de la Cultura
A les 22’30 Sala d’Assaig de la Societat, assaig general de la Banda. En fi nalitzar l’Agrupacio? de Cecilianes oferira? una “xocolata?” per a tots els mu?sics.

3/12/2011 DISSABTE
A les 19’30h hores al Gran Teatre, Concert Extraordinari en Honor a Santa Cecilia a ca?rrec de L’Orquestra i la Banda Simfo?nica de la Societat Musical La Primitiva Setabense. A l’intermedi, es fara? entrega de les plaques ommemoratives als mu?sics que han aprovat el acce?s al Grau Professional del Conservatori.