Pilar Albert inaugura la remodelación del Centro de Día de Bocairent

boccentre_de_dia_pati_01
La visita de la directora general d’Acció social i majors s’emmarca en la celebració del Dia mundial de l’Alzheimer


Pilar Albert, directora general d’Acció social i majors, acudirà a Bocairent aquest divendres, 16 de setembre a les 19.00 h, per a inaugurar la remodelació del pati del Centre de dia que ha comptat amb una inversió de 48.000 €. La major part del cost (60%) ha estat assumida pel consistori mentre que la resta ha anat a càrrec de la Conselleria de Benestar social. La visita s’emmarca dins de la programació organitzada per commemorar el Dia mundial de l’Alzheimer el pròxim dia 21 quan es realitzarà al mateix lloc una animació lectora per a xiquets de 5 anys i primer cicle de primària.
L’espai rehabilitat, de 345 m2, ha estat condicionat i adaptat “de forma que puguen posar-se en pràctica activitats d’estimulació i de rehabilitació de funcions deficitàries” al mateix temps que s’aconsegueix “un contacte constant amb l’exterior i la naturalesa, millorant la qualitat de vida del pacient”, segons reflecteix la memòria del projecte encarregada per l’Associació de Familiars i Amics de les Persones Malaltes d’Alzheimer (AFAB), responsable de la gestió de la instal·lació.
La tasca fonamental ha sigut la pavimentació per convertir l’àrea en un espai dur, antilliscant i continuat on també s’han instal·lat dos jardineres en altura per a ser accessibles als usuaris del Centre per a realitzar treballs de sembra, plantació i cura de les plantes. Igualment, s’han habilitat tres àmbits de superfície flexible (sorra, goma i gespa artificial) per poder-les emprar en exercicis de rehabilitació. La col·locació d’una nova rampa d’accés, de bancs i d’arbres completen la intervenció realitzada.
Per a Josep Vicent Ferre, alcalde de Bocairent, aquesta actuació “ha permès convertir una zona pràcticament sense ús en un espai on els usuaris poden gaudir de forma còmoda i segura”. Així, “a l’estar totalment adaptat a les seues necessitats, possibilita la realització d’activitats a l’aire lliure; amb el que això suposa per al benestar de pacients i treballadors del Centre de Dia”.
Programació amb motiu del Dia mundial de l’Alzheimer (AFAB i Ajuntament de Bocairent)
18 de setembre > 19.00 h > Centre de dia > Inauguració de la remodelació del pati. A continuació, portes obertes per visitar les instal·lacions i vi d’honor
19 de setembre > Durant tot el dia i en els llocs de costum > Instal·lació de taules informatives
20 de setembre > 12.00 h > Església Parroquial > Missa en sufragi dels socis i dels usuaris del Centre de dia difunts. A continuació, dinar de germanor al Centre
21 de setembre > 19.00 h > Centre de dia > Animació lectora per a xiquets de 5 anys i primer cicle de primària
25 de setembre > 22.00 h > Plaça de Bous > 1r Bocarock a benefici d’AFAB
14 d’octubre > Taller: “Recolzament psicològic al familiar: cuidar al cuidador”
Del 19 al 30 d’octubre > V Curs de formació de voluntariat en la malaltia de l’Alzheimer

boccentre_de_dia_pati_02

Pilar Albert inaugura la remodelación del patio del Centro de día de Bocairent
La visita de la directora general de Acción social y mayores se enmarca en la celebración del Día mundial del Alzheimer

Pilar Albert, directora general de Acción social y mayores, acudirá a Bocairent este viernes, 16 de septiembre a las 19.00 h., para inaugurar la remodelación del patio del Centro de día que ha contado con una inversión de 48.000 €. La mayor parte del coste (60%) ha sido asumida por el consistorio mientras que el resto ha ido a cargo de la Conselleria de Bienestar social. La visita se enmarca dentro de la programación organizada para conmemorar el Día mundial del Alzheimer el próximo día 21 cuando se realizará en el mismo lugar una animación lectora para niños de 5 años y primer ciclo de primaria.
El espacio rehabilitado, de 345 m2, ha estado acondicionado y adaptado “de forma que puedan ponerse en práctica actividades de estimulación y rehabilitación de funciones deficitarias” al mismo tiempo que se consigue “un contacto constante con el exterior y la naturaleza, mejorando la calidad de vida del paciente”, según refleja la memoria del proyecto encargada por la Asociación de Familiares y Amigos de las Personas Enfermas de Alzheimer (AFAB), responsable de la gestión de la instalación.
El trabajo fundamental ha sido la pavimentación para convertir el área en un espacio duro, antideslizante y continuado en el que también se han instalado dos jardineras en altura para ser accesibles a los usuarios del Centro para realizar trabajos de siembra, plantación y cuidado de las plantas. Igualmente, se han habilitado tres ámbitos de superficie flexible (tierra, goma y césped artificial) para poderlas utilizar en ejercicios de rehabilitación. La colocación de una nueva rampa de acceso, bancos y árboles completan la intervención realizada.
Para Josep Vicent Ferre, alcalde de Bocairent, esta actuación “ha permitido convertir una zona prácticamente sin uso en un espacio en el que los usuarios pueden disfrutar de forma cómoda y segura”. Así, “al estar totalmente adaptado a sus necesidades, posibilita la realización de actividades al aire libre; con lo que ello comporta para el bienestar de pacientes y trabajadores del Centro de Día”.
Programación con motivo del Día mundial del Alzheimer (AFAB y Ayuntamiento de Bocairent)


18 de septiembre > 19.00 h. > Centro de día > Inauguración de la remodelación del patio. A continuación, puertas abiertas para visitar las instalaciones y vino de honor
19 de septiembre > Durante todo el día y en los lugares de costumbre > Instalación de mesas informativas
20 de septiembre > 12.00 h. > Iglesia Parroquial > Misa en sufragio de los socios y usuarios del Centro de día difuntos. A continuación, comida de hermandad en el Centro
21 de septiembre > 19.00 h. > Centro de día > Animación lectora para niños de 5 años y primer ciclo de primaria
25 de septiembre > 22.00 h. > Plaza de Toros > 1º Bocarock a beneficio de AFAB
14 de octubre > Taller: “Apoyo psicológico al familiar: cuidar al cuidador”
Del 19 al 30 de octubre > V Curso de formación de voluntariado en la enfermedad del Alzheimer