Perquè els Metges no fan d`Infermers o els Policies fan de Bombers?

SALVA CALVO

Aquitecte Técnic Col-legiat e Enginyer de l’Edificació.

No es preocupeu que no me tornat boig, encara que al ritme de canvi en el que ens trobem i al que ens porten des d’altes esferes, poc em quedarà.
Vosaltres s’imaginen a un Policia fent de Bomber, un Metge fent d`Infermer, un Gestor Administratiu fent d’Advocat, un Electricista fent de Fontaner, un Dentista fent de Metge, un Joier fent d’Escultor, un Professor fent de Mestre… I un Enginyer fent d’Arquitecte? Doncs, açò és l’última inventiva meravellosa que ha tingut el nostre “benvolgut” govern, que pel que es veu l’únic que està fent últimament és enviar globus sonda, per vorer que coses pot modificar per intentar trobar la vareta màgica.

Abans de res, vuic fer-vos arribar que l’article 2.1 de la L.O.E (Llei Ordenació de l’Edificació), es deixen clares les competències a l’edificació marcant l’Arquitecte i l’Arquitecte Tècnic com a les professions exigides per a l’execució d’edificis de vivendes.

Desprès d’aquesta xicoteta puntualització, quina és aquesta nova bogeria que es troba coent-se a les oficines del Ministeri d’Economia i Competitivitat? Doncs, un document amb data 20-12-2012 anomenat “Avantprojecte de Llei de Servicis Professionals”. Cal puntualitzar, que encara no es troba aprovat i on els respectius col·legis professionals estan lluitat per a que aquesta nova invenció no arribe a bon port.
Que proposa aquest Avantprojecte de Llei? Doncs respecte al que ens afecta al sector de l’edificació, el que vol Ministeri d’Economia i Competitivitat, és modificar aquesta Llei nombrada abans i amb conseqüència, que aquesta reserva i competència de l’Arquitectura Espanyola deixen de ser-ho i s’òbriguen les portes als Enginyers tant de Camins, com Industrials, com Informàtics, com Agrònoms, com Aeronàutics,… on aquests puguen participar i que tinguen competències en la execució d’edificis de vivendes.
S’imaginen a un Informàtic fent un projecte de vivendes? O a un Arquitecte fent un avió? I a un Biòleg fent de una operació? Increïble però cert…
També tinc que deixar clar el meu respecte absolut als Enginyers, Biòlegs, Metges… però clar sempre dins de les seves competències, com m’imagine que ells pensaran el mateix de nosaltres.

Que diu exactament aquest Avantprojecte de Llei?

• Es suprimeix la reserva exclusiva d’activitat als Arquitectes per a Projectar edificis residencials, culturals, docents o religiosos i es deixa que els Enginyers entren dins d’aquestes competències.(Incloent un Enginyer Agrònom, per exemple…).
• Es suprimeix la reserva exclusiva de la direcció d’execució dels edificis residencials, culturals, docents o religiosos a l’Arquitecte Tècnic i es deixa entrar als Arquitectes, Enginyers o Enginyers Tècnics (incloent informàtics, per exemple…).

Aquesta nova reforma és un afront evident al sector i a tots aquells universitaris que estan invertint temps, il·lusió i diners, així com un frau a la Directiva Europea i a la seguretat de les persones.

Però encara falta el millor, perquè aquesta reforma és tan il·lògica com poc valenta, ja que els redactors e il·luminats no s’han atrevit a proposar una única habilitació a tots els tècnics, amb aquesta reforma els Enginyers poden entrar a les competències d’Edificació però els Arquitectes i Arquitectes Tècnics no poden entrar en les competències dels Enginyers. Cal dir, que fins i tot el Ministeri de Foment, encapçalat per la Ministra Ana Pastor no està d’acord amb aquest Avantprojecte, detall que podem agrair al sector al vindre d’una persona important al Govern Espanyol i el Ministeri amb competències.

Que busca el Govern amb açò? Doncs molt fàcil, beneficiar als grans despatxos d’Enginyeria que es troben sense feina, ja que les retallades en inversió en obra pública han deixat mal parades. Encara que és poc comprensible, ja que l’Edificació és en aquest moment el sector amb més destrucció d’ocupació.

Per finalitzar, de cor vuic fer arribar la importància que aquest Avantprojecte no isca a la llum, no sols perquè pot significar el fi d’una gran part d’Arquitectes i Arquitectes Tècnics en un món laboral totalment col·lapsant i amb la major crisi en anys, sino per tots aquells estudiants que tenen com a somni ser professionals a l’edificació, i per descomptat el més important, aquelles persones i clients que depositen tota la seva confiança i diners amb uns professionals, per a que porten endavant els habitatges on veuran desenvolupar les seves vides, sempre dins d’una professionalitat i una seguretat amb un bon treball.

7 comentarios sobre “Perquè els Metges no fan d`Infermers o els Policies fan de Bombers?”

 1. Esto es indignante. Sólo puede pasar en España que un ingeniero, que puede ser muy bueno en su campo, pero sin formación en el campo de la edificación, se le de la libertad de poder acceder a éste campo. Repito, sin ninguna formación al respecto.

  I-N-D-I-G-N-A-N-T-E

 2. Bienvenidos al intrusismo laboral señores, cosa que tanto informáticos como telecos nos estamos quejando desde tiempos inmemoriables. Si, es así y a decir verdad no me parece mal. Porque el 60% de los electricistas no tienen el título de instalador, si buscamos casos extremos (medico por enfermero) evidentemente no nos va a cuadrar… pero no me parece mal que un ingeniero de caminos, teniendo los conocimientos necesarios dedique su vida profesional a realizar edificaciones, porque los puentes también son edificaciones.
  El autor ha tenido una crisis de titulitis aguda y ve en peligro su trabajo porque puede ser substituido por otro titulado… así es.
  Yo he visto físicos programando, químicos montando escenarios, fotógrafos sin ningún tipo de título… y no hay que hecharse las manos a la cabeza. O todos o ninguno, que la crisis ha llegado a todos los profesionales, esto es una carrera y cada uno se gana la vida como puede.

 3. Hola soc Armando, Enginyer Tècnic en Topografia. No em pareix bé que donen competencia a la resta de tècnics en un àmbit tan específic como es la edificació, segurament sou els més formats, però tampoc em pareix bé que vos menjeu tota la tortada vosaltres. Voleu acaparar-ho tot i feu treballs per als qüals altres tècnics estan més qüalificats i tenen molts millors coneixements que un arquitècte. Un exemple és l´àmbit de la propietat i cadastre. Teniu molt bona fama en la societat des de fa moltes dècades i pareix ser que la paraula «arquitècte» vullga dir «sap fer de tot». Molta gent desconeix carreres com la meva, que son relativament noves, i els àmbits que nosaltres toquem, també tenim dret a treballar sense que ens lleve la feina un arquitècte.

 4. Muy bien Vicente, muy bien, ahora si eres tan amable de responderme un par de preguntas…

  1ª ¿Cómo se debe orientar una vivienda? Dime la mejor orientación posible dependiendo de los gustos de un cliente
  2ª ¿Qué hormigón emplearías para dar forma a una pendiente en una cubierta transitable?
  3ª ¿Qué hormigón emplearías en un ambiente marino?
  4ª Dime como harías la unión entre un pilar de hormigón armado y una viga metálica.
  5ª ¿Cómo harías un cambio de sección de un pilar que en planta baja es circular, en primera es metálico y en la siguiente es cuadrado y de hormigón?

  No he entrado en temas de normativa, ya que presupongo que no la conoces.

  Por lógica podrías sacar alguna, pero a priori no se tiene por parte de los ingenieros una formación básica para realizar proyectos de ésta índole.

  Cabe destacar que las edificaciones son EDIFICIOS. Los puentes son construcciones, es diferente. Los edificios deben responder a un programa de necesidades y ser funcionales, generalmente para unos requerimientos y demandas de personas y ser cómodos para éstas, estando diseñados a la medida humana (búscate algo sobre un tal Le Corbusier y el modulor), a la par que seguros, eficientes… Los puentes no tienen nada que ver con el soleamiento, aprovechamiento energéticos, orientaciones, aislamientos, en definitiva, no están hechos para ser vividos, simplemente deben resistir unas cargas, estáticas y dinámicas, teniendo en cuentas las características del lugar concreto en que se va a emplazar, es decir, es necesario un gran y complejo cálculo de estructuras teniendo en cuenta numerosos factores, pero nada relacionado con los temas que te he comentado. Ahí es donde reside la diferencia.
  En arquitectura nos pasamos 5 años haciendo proyectos, tanto de edificación, como de urbanismo, que además de adecuarse a normativa, «nos deben comprar» unos clientes de lo más exigentes, los profesores, los cuales también nos transmiten, como si de un proyecto real se tratase, sus preferencias o gustos personales, los cuales debemos integrar en dicho proyecto. 5 años, pasando semanas y meses enteros durmiendo, con suerte, un par de horas al día. Todo el plan de estudios de la arquitectura gira en torno a ésta asignatura, llegándose a decir que «la carrera de arquitectura es proyectos y el resto de asignaturas son de relleno» (dicho por profesores de proyectos).

  Y te recuerdo una cosa, arquitectura no es edificación, al igual que la edificación no es arquitectura, ya que una nave industrial es una edificación, que puede ser proyectada por numerosos ingenieros.

  Dale unas cuantas vueltas y ya nos cuentas.

 5. Por lo que puedo observar, hay gente que no está de acuerdo con mi opinión… No voy a volver a explicarla porque creo que queda clara…
  Vicente en el artículo para mí hay dos cosas muy claras.
  1) No veo correcto que solo se abran competencias por una de las partes. Siendo los Ingenieros quien pueden realizar edificios y los Arquitectos no pueden realizar carretereras, programar ordenadores, realizar una reforestación o realizar una carretera… Para eso, que sean valientes y pongan una única titulación para los técnicos y a ver quien pierde de todos.
  2)Y para mi la principal, una cosa es trabajar como «intento» de Arquitecto y otra firmar como responsable de algo que no tienes los conocimientos oportunos, solo porque necesitas dinero, xq eso va contra la seguridad de las personas…

  Vicente espero que puedas contestarme y a todos mis lectores, que parecido hay entre un puente y un edificio… Porque para mi, es un símil tan parecido como los muchos que te he puesto en el artículo…

  Pablo has realizado un comentario muy oportuno.

  Armando, puc entendre la teva opinió, xo en el tema del Cadastre estic un poc contrari, ja que en tots aquells on he participat hi ha una vivenda i els punts que ens demanen son:
  -Planols de la vivenda
  -Memoria constructiva de la mateixa
  -Presupost de realització

  No se qui està més preparat… Per altra banda, quan es posen en contacte amb mí per a realizar un alçament topogràfic no dubte en buscar al verdader professional.
  Armando gracies per seguir-me.

 6. Pablo, desconozco las respuestas a tus preguntas aunque este hecho no me exime de poder opinar sobre este artículo. El ejemplo entre un edificio y un puente no es acertado, siento haber puesto de manifiesto mi desinformación en el campo de la arquitectura/edificación.

  Lo que quiero decir con mi anterior comentario es que ciertas ingenierías gozan del privilegio de ser ingenierías colegiadas y el resto no tienen ningún tipo de regulación. Por lo tanto, existe mucho intrusismo laboral en la mayoría de oficios profesionales, tanto para arquitectos, ingenieros industriales, agronomos, electricistas, fontaneros… Por lo que NO ME PARECE MAL que se estudie el cambio de esta situación.

  Saludos

Los comentarios están cerrados.