Ontinyent: La Societat de Festers posa en circulació el nou carnet de soci

El nou carnet de la Societat de Festers està ja a la disposició de totes les persones que tenen la condició de soci – fester o no fester -. En la darrera Junta de Govern es va entregar als representants de les vint-i-quatre comparses el carnets dels seus associats.
El carnet, a més d’identificar al titular com a soci, contempla una novetat important: la possibilitat d’obtenir descomptes en les compres realitzades a determinats comerços i a determinades empreses. Amb aquesta mesura el que es pretén és aconseguir millores econòmiques per a tots els socis i al mateix temps potenciar les compres i serveis a les empreses de la localitat.
A la pàgina web de la Societat (www.festers.net) hi haurà una relació d’empreses i comerços de la localitat en els qual s’obtindran descomptes en les compres o serveis que ofereixen.
Per altra banda, les empreses i comerços que col·laboren disposaran d’un distintiu que els identificarà com a empresa col·laboradora i facilitarà la informació als usuaris del carnet.