Ontinyent: Declaracions del Regidor de Medi Ambient al voltant dels vessaments en el barranc de la Font Santa

“ Recordar al PSOE, perquè pareix ser que no ho sabia, sinò no haguera donat tant de bombo a la cosa…

… que els vessaments del barranc de la Font Santa són de l’any 2005 (venen de l’etapa socialista).

Que el regidor d’aquell moment, del PSOE, ja va comunicar a la Confederació que els vessaments procedien d’una empresa privada, no d’un col·lector municipal.

El més curiós és que la Confederació, que depèn del PSOE, està callà durant tres anys…

… i que a finals de l’any 2008 rebem l’inici d’un expedient sancionador, on insisteix equivocadament en que els vertits són municipals.
Per part de l’ajuntament es fan els corresponents informes, de l’ingenier d’obres públiques i el de Medi Ambient i s’informa que:
La tuberia no és municipal

Cap instal·lació municipal passa per eixa zona

La confederació ha pres mostres sense informar a l’ajuntament

La Confederació, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, en conter de demanar-mos com administració local col·laboració per a detectar quí és el responsable dels vessaments… directament ha actuat sancionant a l’ajuntament que governa el PP, imputant-nos una responsabilitat que, insistisc, no és municipal.

La Confederació diu que la infracció és molt greu, multa a l’ajuntament amb 300.000 euros…

… I nosaltres tenim un mes per a presentar al·legacions i, si fa falta, anirem al contencios.

Com a mínim curiòs el silènci que la Confederació ha mantès en l’etapa socialista i l’afany recaudador que té ara… amb este expedient sancionador…, quan governa el PP en l’ajuntament”.