Obres crea un registre obert per a totes les empreses que vulguen treballar per a l’Ajuntament

Després d’un concurs competitiu, l’oferta més avantatjosa per a la ciutat seria l’adjudicatària

El primer tinent d’alcalde, Miquel Lorente de Xàtiva, ha informat que, a partir del proper mes, totes aquelles empreses que desitgen treballar amb el departament d’obres de l’Ajuntament seran convidades sistemàticament. Segons Lorente, des del departament d’obres es comunicarà a totes les empreses registrades l’objecte de contracte, memòria i terminis perquè puguen participar en qualsevol dels processos de contractació. En aquest sentit, el portaveu d’Esquerra Unida ha volgut recordar que “l’Ajuntament és de tots i totes i per tant qualsevol persona que tinga una empresa i vulga oferir un servei ha de comptar amb la màxima transparència i facilitat per poder accedir”.

A més, el regidor també ha animat a totes les empreses de construcció, subministrament o personal tècnic que facen constar en les dependències municipals d’obres públiques la seua voluntat de formar part d’aquest registre. D’altra banda, des de la delegació d’obres s’ha volgut recordar que en qualsevol actuació es prioritzarà la gestió directa de les obres, però en aquells casos en què no resulte viable s’optarà per la contractació pública, on es convidarà a totes les empreses contemplades en el registre. Després d’un concurs competitiu, l’oferta més avantatjosa per a la ciutat seria l’adjudicatària.

Tanmateix, Lorente no ha volgut oblidar l’existència de la figura dels contractes menors, què permeten fer una contractació directa. En aquest cas, s’ha optat per fer que totes les empreses que desitgen realitzar aquestos treballs ho puguen fer d’una manera rotatòria, fent possible que tots aquestos proveïdors puguen accedir a una obra de l’Ajuntament, més prompte o més tard.

Finalment, en matèria de contractació pública, el regidor d’obres ha destacat que els plecs de contractació han d’incloure tot un seguit de principis ètics i socials que es vinculen a la justícia social, amb unes condicions laborals dignes per a qualsevol persona que forme part activa del treball a realitzar, així com oferir prioritats a les empreses d’economia social.